Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kinh tế Bắc Kạn năm 2019 tiếp tục tăng trưởng

(Cập nhật lúc: 27/11/2019 11:04:58 )

Năm 2019, tình hình kinh tế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng, thị trường tiền tệ và tín dụng ổn định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng giá trị gia tăng GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.040 tỷ đồng, đạt 99,25% kế hoạch; tăng 6,0% so với năm 2018, trong đó: Khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt 99,27% kế hoạch, tăng 2,71%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 97,51% kế hoạch, tăng 6,75%; khu vực dịch vụ đạt 99,69% kế hoạch, tăng 7,56%; Thuế sản phẩm đạt 100,59%, tăng 7,35%.

Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành ước đạt 10.747 tỷ đồng, đạt 100,12% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng, đạt 104,8% kế hoạch, tăng 2,4 triệu đồng so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ: Ngành nông - lâm nghiệp chiếm 29,46%, giảm 0,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 15,54%, tăng 0,19%; ngành dịch vụ chiếm 52,05%, tăng 0,72% so với năm 2018.

Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn đạt 175.432 tấn, bằng 100% kế hoạch

Cụ thể đối với lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt 175.432 tấn, đạt 100% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 559 kg/người/năm. Năm 2019, toàn tỉnh trồng rừng được 6.614ha, đạt 115% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn được 3.591ha, đạt 179,5% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,6%.

Về công nghiệp - xây dựng cơ bản, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh, tập trung giao vốn ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2019 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.264 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018; dự ước giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 1.190 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018

Hoạt động thương mại năm 2019 đạt kết quả khá với tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ cả năm ước đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 07% so với năm 2018 và đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực du lịch tiếp tục được quan tâm phát triển, vì vậy, so với cùng kỳ năm 2018, khách du lịch đến Bắc Kạn năm 2019 tăng 8,77%; tổng doanh thu tăng 8,1%. Trong năm, tỉnh đã thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời các cấp, các ngành đã tăng cường đối thoại, chủ động gặp mặt doanh nghiệp để xúc tiến, vận động đầu tư… Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, Bắc Kạn đã có thêm 09 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 595 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện giải pháp khắc phục các lĩnh vực, tiêu chí có thứ hạng thấp. Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Năm 2019, toàn tỉnh có 55 doanh nghiệp thành lập mới với tổng mức vốn đăng ký 498 tỷ đồng; thành lập mới 37 hợp tác xã.

Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, kết quả thu ngân sách đạt khá với tổng thu ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch Trung ương giao, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 8,7% so với năm 2018, trong đó: Thu nội địa đạt 687 tỷ đồng, đạt 98,5% kế hoạch, tăng 7,5%; thu xuất, nhập khẩu đạt 13 tỷ đồng, đạt 433,33% kế hoạch, tăng 744,5% so với năm 2018.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả với tổng huy động vốn của các ngân hàng năm 2019 ước đạt 517 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 9.825 tỷ đồng, tăng 2%; nợ xấu 98 tỷ đồng, chiếm 0,99% tổng dư nợ, tăng 24,1% so với 31/12/2018.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế của tỉnh năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đối với sản xuất nông nghiệp, sản lượng một số cây trồng chính thấp hơn so với kế hoạch, trong đó thuốc lá 87%, dong riềng 59%, khoai môn 87,3%; gừng 71% kế hoạch do thị trường tiêu thụ không ổn định, chưa có sự liên kết với cơ sở thu mua nên người dân không tăng diện tích trồng. Tổng đàn gia súc giảm mạnh đặc biệt là đàn đại gia súc đạt 78% kế hoạch do thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp và diện tích chăn thả bị thu hẹp và đàn lợn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi (Ước tính thiệt hại theo giá so sánh năm 2010 là 31 tỷ đồng, làm giảm GRDP ngành nông nghiệp khoảng 1,6%). Một số dự án công nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động nên sản lượng đạt thấp. Tiến độ thực hiện và giải ngân một số nguồn vốn ngân sách nhà nước chậm như các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2019, đồng thời để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Bắc Kạn xác định: Năm 2020, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh; tiếp tục phát triển nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến; tăng cường quản lý đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Thu Cúc
Sign In