Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Một năm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nội địa

(Cập nhật lúc: 13/01/2020 08:37:41 )

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, tỉnh Bắc Kạn đã thu ngân sách nội địa đạt 698,8 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán pháp lệnh, bằng 100,3% dự toán tỉnh, tăng 09% so với năm 2018.

Người dân kê khai thuế tại Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới

Cụ thể, đối với kết quả thu theo khu vực, sắc thuế, có 9/11 khoản thu, khu vực thu đạt và vượt dự toán tỉnh và Bộ Tài chính giao, trong đó các khoản thu về đất vượt thu cao nhất 24 tỷ đồng; thu khác ngân sách vượt 10,5 tỷ đồng và lệ phí trước bạ vượt 9,4 tỷ đồng. Có 2 khoản thu không hoàn thành dự toán là khu vực ngoài quốc doanh và phí, lệ phí.

Về kết quả thu từ các đơn vị, có 7/9 đơn vị ước thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao, bao gồm: Thành phố Bắc Kạn 119,4%, huyện Bạch Thông 114,7%, Pác Nặm 114,4%, Ngân Sơn 110%, Na Rì 104,3%, Chợ Mới 103,4%, Ba Bể 101,4%; 02/9 đơn vị ước thu không đạt dự toán giao, bao gồm: Chợ Đồn 84%, Văn phòng Cục Thuế 97,9%.

Để đạt được kết quả trên, trong năm, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, ngành Thuế của tỉnh đã triển khai toàn diện các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, triển khai thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước mà Trung ương, tỉnh đã giao cho cơ quan thuế, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng thời thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu; thường xuyên chú trọng công tác cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế...

Cùng với đó, một số doanh nghiệp tích cực sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án, vượt qua khó khăn đóng góp vào ngân sách cho tỉnh hơn hẳn các năm trước, điển hình như: Công ty Điện lực Bắc Kạn, Chi nhánh xăng dầu Bắc thái; Công ty TNHH NH MTV Luyện kim màu Bắc Kạn... Ngoài ra, một số dự án có nguồn vốn lớn được triển khai thực hiện trong năm như Công trình đường 254B, công trình tòa nhà Vincom đã có nộp thuế đầy đủ vào ngân sách và giải quyết nợ đọng thuế.

Chỉ tiêu thu nội địa năm 2019 của Bắc Kạn đã hoàn thành kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực gặp rất nhiều khó khăn. Theo báo cáo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn khó khăn, số doanh nghiệp hoạt động tăng thấp, tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và thấp hơn so với năm 2018, trong đó khu vực công nghiệp có sự tăng khá hơn các năm trước nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Số doanh nghiệp trên địa bàn hiện đang còn hoạt động đến tháng 12/2019 gần 782 doanh nghiệp, gần như không tăng so với năm 2018. Nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và khai khoáng, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác rất ít. Trong khi đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp xây dựng cơ bản và khai khoáng vẫn trong tình trạng khó khăn, sản xuất cầm chừng, nhiều doanh nghiệp không có việc làm đang dừng hoạt động do việc tiêu thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp khai khoáng vẫn gặp khó khăn; trong lĩnh vực xây dựng cơ bản mặc dù tiến độ giải ngân đạt khá nhưng nguồn vốn được giao còn hạn chế. Số doanh nghiệp kê khai thuế tháng, quý không phát sinh thuế còn khá lớn; ngoài ra, một số doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản được ấn định thuế năm 2019 không đạt sản lượng hoặc không nộp đủ theo ấn định… Từ những khó khăn trên đã tác động đến nguồn thu phát sinh rất ít và ảnh hưởng đến kết quả thu đối với các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao là 670 tỷ đồng; dự toán tỉnh giao thu nội địa 710 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện các biện pháp quản lý thuế trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xử lý nợ thuế…; tuyên truyền hỗ trợ trực tuyến tạo thuận lợi và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu người nộp thuế; thực hiện nghiêm việc kiểm tra hồ sơ khai thuế quyết toán thuế; xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý người nộp thuế và giám sát kê khai thuế, nộp thuế.../.

Thu Cúc
Sign In