Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2019, thành lập mới 37 hợp tác xã

(Cập nhật lúc: 26/11/2019 10:59:44 )

Do ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX), vì vậy trong năm 2019, cả tỉnh đã thành lập mới được 37 HTX (tăng 02 HTX so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 25 HTX nông nghiệp, đạt 156% kế hoạch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 181 hợp tác xã, bao gồm 137 HTX nông, lâm nghiệp và 44 HTX phi nông nghiệp.

  Hiệu quả hoạt động các hợp tác xã từng bước được nâng lên. Các HTX đã chủ động liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm. Trong tháng 11/2019, 15 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã liên kết thành lập 01 cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch. Đến nay đã có 50 HTX tham gia chuỗi giá trị, 30/37 sản phẩm OCOP là của các HTX.

Mô hình trồng dưa theo chuỗi giá trị của HTX Thanh niên Như Cố (Chợ Mới)

Theo kết quả phân loại, trong tổng số 181 HTX, có 45 HTX khá, giỏi (chiếm 24,9%), 119 HTX trung bình (chiếm 52,4%), 17 HTX hoạt động chưa hiệu quả./.

Bích Huệ
Sign In