Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 342ha đất trồng lúa

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 10:19:45 )

Giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa với tổng diện tích 2.245ha; trong đó: Chuyển sang trồng cây hàng năm là 1.969ha, chuyển sang trồng cây lâu năm là 177,5ha và kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa là 98,5ha.

Năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 2.276,67ha đất trồng lúa; trong đó chuyển sang trồng cây hàng năm 2.121,44ha, trồng cây lâu năm 89,71ha, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất lúa 65,42ha.

Trồng tỏi trên đất lúa thiếu nước sản xuất tại xã Sỹ Bình (huyện Bạch Thông)

Năm 2019, cùng với việc duy trì 1.386ha diện tích đã thực hiện chuyển đổi năm 2018, tỉnh có kế hoạch thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 342ha đất trồng lúa; trong đó chuyển sang trồng cây hàng năm 271,2ha, trồng cây lâu năm 41,4ha, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất là 29,4ha.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và chủ chương, kế hoạch của các địa phương để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu cho ngành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa, ngô sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tăng cường công tác tuyên truyền cho nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác./.

Hương Dịu
Sign In