Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2020, phát triển ít nhất 36 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao trở lên

(Cập nhật lúc: 05/02/2020 16:09:58 )

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020 (ban hành tại Quyết định số 107/QĐ-UBND của UBND tỉnh); năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu phát triển ít nhất 36 sản phẩm mới (bình quân 4 - 5 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên; nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm 4 sao lên 5 sao; nâng cấp ít nhất 5 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao; tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 3-5 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; có ít nhất 08 tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình OCOP năm 2020 dưới dạng tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp...; xây dựng ít nhất 02 điểm bản hàng OCOP tại các huyện, thành phố.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 06 nội dung nhiệm vụ và phân giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành chức năng, các địa phương triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ
Sign In