Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao chất lượng chế biến gỗ rừng trồng

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 08:30:56 )

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có trên 347.000ha rừng, trong đó có trên 75.000ha rừng phòng hộ, trên 25.000ha rừng đặc dụng, trên 246.000ha rừng sản xuất. Sản xuất lâm nghiệp đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc khai thác, chế biến lâm sản chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Bảo vệ và phát triển rừng đã trở thành một nghề với phần lớn các hộ dân nông thôn. Nhờ rừng, kinh tế rừng mà đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh có bước chuyển đổi đáng kể. Diện tích rừng tăng lên hàng năm, năng suất rừng trồng được cải thiện, tạo điều kiện cho cơ sở, doanh nghiệp chế biến lâm sản hoạt động và giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng ngàn lao động. Cùng đó, hàng năm, người dân còn có thu nhập từ tiền khoán và bảo vệ rừng, phí dịch vụ môi trường rừng… Hiệu quả kinh tế lâm nghiệp mang lại là rất lớn, góp phần không nhỏ trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nông dân.


Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, khối lượng gỗ khai thác trung bình hàng năm trên 150.000m3

Tuy nhiên, so với nguồn tài nguyên phong phú và số lượng cơ sở, doanh nghiệp chế biến nhiều thì việc khai thác, chế biến lâm sản vẫn còn hạn chế. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kinh tế lâm nghiệp và ngành công nghiệp chế biến của tỉnh chưa phát triển do chu kỳ kinh doanh dài (thường 6 - 9 năm mới cho khai thác), năng suất, sản lượng thấp, chi phí khai thác, vận xuất, vận chuyển cao. Trong khai thác, chế biến, kinh doanh còn tình trạng mạnh ai nấy làm, chưa có chiến lược, thiếu quy hoạch nên giá trị sản phẩm chưa cao. Để trang trải cuộc sống, có khá nhiều hộ khai thác bán non gỗ rừng trồng. Sản phẩm từ gỗ chưa có thương hiệu, chưa đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng để chiếm lĩnh thị trường trong nước mà chủ yếu tiêu thụ thô trong nội tỉnh. Chỉ có một số ít sản phẩm được xuất khẩu ở dạng bán thành phẩm, gây lãng phí tài nguyên rừng, giảm giá trị gỗ nguyên liệu, lợi nhuận thấp, tính bền vững của rừng trồng giảm.


Các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đa số có quy mô nhỏ (Ảnh: Chế biến gỗ bóc tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể)

Hiện toàn tỉnh có trên 230 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản đang hoạt động. Nhìn chung, các cơ sở chế biến có quy mô nhỏ, công nghệ chế biến ở trình độ hạn chế. Tỉnh chưa có nhà máy chế biến công nghệ cao và quy mô phù hợp, chủ yếu là chế biến thô hoặc tiêu thụ gỗ tròn. Phần lớn gỗ rừng trồng đều sử dụng cho sản xuất gỗ bóc, ván sàn, dăm gỗ..., sản phẩm chủ yếu là nguyên liệu, bán thành phẩm.

Để sản xuất lâm nghiệp, nhất là ngành chế biến gỗ thực sự bứt phá và phát huy vai trò là bệ đỡ của trồng rừng, góp phần tăng giá trị, hiệu quả trồng rừng..., trong thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung vào quản lý giống, trồng rừng theo chuỗi liên kết từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn và coi đây là giải pháp tối ưu; Rà soát, quy hoạch cơ sở chế biến gỗ nói chung và chế biến gỗ rừng trồng nói riêng theo quy hoạch; Hạn chế phát triển thêm cơ sở chế biến nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, sản phẩm thô, sơ chế nằm ngoài quy hoạch chung của tỉnh; Tăng cường thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lâm nghiệp, nhất là đầu tư các nhà máy chế biến sâu với công nghệ hiện đại; Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ lâm sản; Tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà chế biến; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về chuỗi liên kết trong sản xuất, trước tiên là cơ chế doanh nghiệp chế biến với chủ hộ rừng theo mô hình liên kết bền vững, tạo liên kết giữa các khâu trong chuỗi cung từ cung nguyên liệu đến xuất khẩu.../.

Giai đoạn 2011 - 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, khối lượng gỗ khai thác trung bình hàng năm trên 150.000m3, trong đó: Khai thác chính từ rừng trồng khoảng 144.000m3, khai thác tận thu khoảng 6.000m3, khối lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ 50.000 tấn, chủ yếu là tre nứa, song mây, dược liệu. Tổng giá trị lâm sản khai thác trên 700 tỷ đồng/năm.

Thu Cúc
Sign In