Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

(Cập nhật lúc: 09/03/2020 08:40:39 )

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã (HTX), qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012 và một số văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu về HTX, các chính sách hỗ trợ HTX từ Trung ương tới địa phương, gương những tập thể, cá nhân điển hình đi đầu trong xây dựng HTX kiểu mới…, nhằm góp phần nhân rộng những mô hình hay, tiêu biểu, tạo động lực cho phong trào xây dựng kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Cùng với đó, từ năm 2017 đến nay, tỉnh tổ chức được 02 lớp hướng dẫn tập trung cho các HTX có sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng, công nhận sản phẩm OCOP; 04 lớp bồi dưỡng kết hợp thăm quan khảo sát các mô hình HTX tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; 02 bồi dưỡng, tập huấn về “Cung ứng và tiêu thụ tập trung qua HTX” và “Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán HTX”….

Ảnh: Thành viên HTX Chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể thu hái búp chè tươi

Trong 02 năm 2018 và 2019, trên địa bàn tỉnh có trên 30 HTX được hỗ trợ trang thiết bị, máy móc thông qua các kênh nguồn vốn khác nhau như: Khuyến công của Sở Công Thương; hỗ trợ từ các Đề án, dự án của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh; nguồn từ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; nguồn xây dựng nông thôn mới; nguồn của Liên minh HTX Việt Nam, nguồn của địa phương… Ngoài ra đã có 29 lượt HTX được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Kạn để phát triển sản xuất với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng. 

Đến ngày 31/12/2019, Bắc Kạn đã có 186 HTX, trong đó 118 HTX được đánh giá là hoạt động khá trở lên. 101/122 xã, phường đã có ít nhất 01 HTX; thu nhập thành viên trung bình đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng; 100% HTX tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị, gồm: HTX Thương mại và dịch vụ nông nghiệp Hợp Thành Thanh Vận, huyện Chợ Mới với chuỗi giá trị chuối tây; HTX Chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể với chuỗi giá trị chè an toàn; HTX Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Dương Phong, huyện Bạch Thông với chuỗi giá trị cam quýt; HTX Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn với chuỗi giá trị tinh bột nghệ; HTX Trần Phú, huyện Na Rì với chuỗi giá trị gà thả đồi; HTX dịch vụ và phát triển nông nghiệp Pác Nặm, huyện Pác Nặm với chuỗi giá trị xúc xích thịt lợn. Những sản phẩm của các đều có chứng nhận vệ sinh ATTP, có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc…

Tuy nhiên, so với tiềm năng của tỉnh, số HTX sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp còn thấp. Các sản phẩm của nhiều HTX nông nghiệp mặc dù đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, mẫu mã tương đối đa dạng, chất lượng tốt, nhưng giá cả còn cao, sức cạnh tranh thấp, số lượng hàng hóa từng chủng loại còn ít. Bên cạnh đó số lượng các thành viên/HTX còn hạn chế dẫn đến việc huy động vốn thấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Hoạt động của nhiều HTX chưa đảm bảo theo luật HTX năm 2012 như chưa làm tốt dịch vụ bao tiêu sản phẩm cho các thành viên; nhiều HTX chưa ký kết hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động với các thành viên; chưa tổ chức phân phối thu nhập cho thành viên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ, theo công sức đóng góp sức lao động…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chủ trương, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển HTX; lồng ghép các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực phụ trách kinh tế tập thể theo hướng chuyên trách đáp ứng nhu cầu trong quản lý nhà nước; tiếp tục tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX; triển khai đồng bộ chính sách cán bộ, thu hút nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính, tín dụng, chính sách hỗ trợ đầu tư; phát huy vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 và phát triển HTX…/.

Thu Cúc
Sign In