Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 14:52:17 )

Thời gian qua, công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua gần 5 năm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bắc Kạn cơ bản đã hoàn thiện được hệ thông các quy định của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. Công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch đã có nhiều chuyển biến tích cực, các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công bố công khai quy hoạch ở tất cả các huyện, thành phố; việc tổ chức lập hồ sơ và cắm mốc giới theo quy hoạch cơ bản đã được thực hiện ở các đô thị trung tâm của các huyện, thành phố; việc lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch chung đã được triển khai ở 8/8 huyện, thành phố; tất cả các đô thị trung tâm của các huyện, thành phố đều đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đồng thời đã hoàn thành việc công khai quy hoạch xây dựng, đô thị trên trang thông tin điện tử của tỉnh, các Sở, ngành và các địa phương.

Nâng cấp đường 258B, đoạn qua trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

 Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn tỉnh cũng đã cơ bản được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng với quy mô phù hợp của từng loại đô thị. Trong đó hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, cây xanh, nghĩa trang… của các đô thị được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng với quy mô phù hợp của từng loại đô thị. Công tác quản lý đầu tư được siết chặt, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được thực hiện tốt, trong 05 năm không để xảy ra công trình kém chất lượng và sự cố mất an toàn lao động, sự cố công trình. Công tác quyết toán các dự án tồn đọng được thực hiện quyết liệt, đến nay đã giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng chưa được quyết toán từ trước năm 2015. Việc quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng được thực hiện có hiệu quả; việc phát triển và sử dụng vật liệu không nung đáp ứng được cung cầu trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và nhà ở đối với hộ nghèo…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng cơ bản của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc công bố công khai quy hoạch xây dựng và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng chưa đầy đủ, kịp thời, thường xuyên và rộng rãi vì thế một số tổ chức và nhân dân trong khu vực quy hoạch chưa nắm được quy hoạch xây dựng được duyệt dẫn đến vi phạm quy hoạch xây dựng; việc đưa mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa ở các địa phương còn rất ít, chậm và thậm chí không triển khai dẫn đến nhân dân và cán bộ cấp xã, phường không quản lý được theo quy hoạch; tỉ lệ hoạch chi tiết còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cho việc quản lý; công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở cấp cơ sở, một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa đúng quy định, việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời, triệt để. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương chưa đạt được hiệu quả cao. Công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản chưa đảm bảo tiến độ...

Để công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện hiệu quả hơn, giai đoạn tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng hoàn thiện các quy định của tỉnh liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý theo quy hoạch xây dựng, Bắc Kạn sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch đô thị, lồng ghép các mô hình phát triển đô thị phù hợp với định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh và Đề án phát triển đô thị thông minh theo Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến 2030.

Về đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị của Trung ương như: Định hướng phát triển thoát nước đô thị, cấp nước đô thị, thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị… đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị của từng địa phương, nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch, tăng chỉ tiêu xử lý nước thải, tăng tỷ lệ thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường đô thị.

Đối với lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, thời gian tới, Bắc Kạn sẽ lập Chương trình phát triển từng đô thị, Hồ sơ khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện và công bố để các nhà đầu tư biết, lựa chọn, quyết định việc đầu tư các dự án; thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu tổng hợp về hiện trạng phát triển đô thị của tỉnh trong từng thời kỳ, giai đoạn để đưa ra các phương án điều chỉnh phù hợp thực tế.

Cùng với đó, tỉnh chủ động ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, hành chính công... nhằm từng bước cải thiện hiệu quả công tác quản lý đô thị. Khuyến khích kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, cải thiện môi trường, chiếu sáng, công viên cây xanh và khu đô thị mới, khu nhà ở, sản xuất cát nhân tạo trên địa bàn toàn tỉnh, đáp nhu cầu ngày càng lớn về cát xây dựng, thay thế dần nguồn cát tự nhiên; đẩy mạnh Chương trình phát triển vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường…/.


Thu Cúc
Sign In