Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi

(Cập nhật lúc: 27/11/2018 14:57:01 )

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa từng xảy ra trường hợp vỡ hồ chứa nước nào gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân. Tuy nhiên, các hồ chứa nước của tỉnh đều đã được đưa vào sử dụng lâu năm, một số hồ đã hư hỏng và xuống cấp, vì vậy vấn đề an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi cần có giải pháp tổng thể lâu dài.

Hồ chứa đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần ổn định phát triển bền vững tài nguyên nước. Vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số công trình hồ xuống cấp. Trên địa bàn tỉnh, hiện nay đã xây dựng được 33 hồ chứa nước thủy lợi, đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 720ha đất nông nghiệp, đồng thời góp phần cắt lũ cho hạ du, phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực hồ chứa.

Ảnh: Hồ thủy lợi Bản Chang, huyện Ngân Sơn

Tuy nhiên, đa số các hồ, đập trên địa bàn tỉnh được xây dựng từ 30 đến 40 năm về trước nên đã xuống cấp, không còn phù hợp và đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lũ cực đoan như hiện nay. Các hồ chứa nước hầu hết có dung tích nhỏ, chỉ có 02 hồ chứa nước có dung tích lớn hơn 01 triệu m3; 09 hồ có chiều cao đập tính từ mặt nền đập đến đỉnh đập lớn hơn 15m, còn lại các hồ khác có chiều cao đập nhỏ hơn 15m. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết hết sức khắc nghiệt, mưa lũ xảy ra với cường độ lớn và thất thường, nhất là ở miền núi như hiện nay, cộng thêm lực lượng quản lý, vận hành hồ chứa mỏng, hạn chế về năng lực và chuyên môn, thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp nên nhiều hồ đã bị xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ sự cố mất an toàn…

Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng Phương án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh tập trung đầu tư trên 191,8 tỷ đồng để thực hiện: Sửa chữa, nâng cấp; đào tạo cán bộ quản lý vận hành hồ chứa; cắm mốc phạm vi bảo vệ công trình; lắp đặt thiết bị quan trắc hồ chứa và bảo trì đập thủy lợi.

Đồng thời, Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; Tăng cường công tác kiểm tra an toàn đập, hồ nhằm phát hiện sớm những ẩn họa có nguy gây sự cố công trình để xửa lý sớm, thực hiện nghiêm túc phương châm “04 tại chỗ” trong xử lý sự cố công trình; Tăng cường công tác kiểm tra các đập, hồ chứa nước thủy lợi bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn công trình phục vụ sản xuất và tính mạng, tài sản của dân cư vùng hạ du.

Cùng với đó là nâng cao năng lực vận hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa; Tổ chức kiểm tra, đánh giá, kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, lập danh mục và sắp xếp thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ hư hỏng, xuống cấp; Củng cố, phát triển lực lượng quản lý chuyên trách có đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi; Tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng quản lý, quần chúng nhân dân vùng hưởng lợi nắm được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước…/.

Thu Cúc
Sign In