Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018

(Cập nhật lúc: 16/01/2019 09:39:43 )

Năm 2018, các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế ấn định đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo phương án phê duyệt… Nhờ đó, tổng thu ngân sách của Bắc Kạn đến 31/12/2018 đạt trên 643 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch, tăng gần 09% so với năm 2017.

Hướng dẫn thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Bắc Kạn

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Kạn cho thấy, có 11 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao, trong đó nhiều khoản thu tăng từ 10 - 60% dự toán như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 93,2 tỷ đồng, bằng 133,1% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 500 triệu đồng, bằng 166,7% dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 78 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán… Cả 09/09 đơn vị trực tiếp thu đều hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao, trong đó có 05 đơn vị hoàn thành trước ngày 15/12/2018 gồm các huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Bạch Thông, Na Rì và Văn phòng Cục Thuế.

Có được kết quả trên là do trong năm, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động ổn định, nên cơ bản số thu duy trì và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Tiêu biểu như Công ty Điện lực Bắc Kạn trong năm 2018 đã bắt đầu có phát sinh số phải nộp khoảng 30 tỷ đồng, trong khi năm 2017 không có phát sinh. Ngoài ra còn Công ty Xăng dầu Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Công ty TNHH Phúc Lộc… Điều này đã làm cho kết quả thu của khu vực doanh nghiệp đạt khá so với dự toán và cùng kỳ.

Ngoài sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, công tác quản lý thuế được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Chất lượng kê khai thuế của các đơn vị đã được nâng lên. Hiện 100% doanh nghiệp sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Toàn Cục Thuế Bắc Kạn có 12.424 lượt hồ sơ khai thuế phải nộp, trong đó số đã nộp 12.054 lượt, đạt 97%.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cũng được đẩy mạnh; thực hiện nghiêm túc các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Qua đó, Cục Thuế đã phạt hơn 2,4 tỷ đồng các hành vi vị phạm trong lĩnh vực thu, nộp thuế nhà nước; số tiền đã nộp ngân sách sau thanh tra là hơn 1,2 tỷ đồng; giảm khấu trừ, giảm lỗ hơn 582 triệu đồng. Cục thuế cũng đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 126 đơn vị, đã truy thu và phạt hơn 03 tỷ đồng… Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế cũng được đẩy mạnh; việc kiểm soát thủ tục hành chính tại cục thuế, công khai các thủ tục hành chính tại văn phòng cục thuế được thực hiện nghiêm túc.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, để số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bắc Kạn thường xuyên, chủ động đôn đốc thu nợ thuế qua hình thức gọi điện thoại và gửi sổ nợ thuế qua thư điện tử đến đơn vị. Thực hiện thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp cho các đơn vị nợ thuế; công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 53 doanh nghiệp chây ỳ, có số thuế nợ lớn, kéo dài…

Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 697 tỷ đồng năm 2019, tỉnh Bắc Kạn xác định trong thời gian tiếp theo: Duy trì, phát huy hiệu quả chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh và huyện; thực hiện các biện pháp quản lý thuế trong lĩnh vực như đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xử lý nợ thuế…; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn vay, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán vốn các dự án, công trình; đẩy mạnh làm tốt công tác phân tích, dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và quản lý chặt chẽ các nguồn thu và chống thất thu ngân sách có hiệu quả; xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế; chú trọng phối hợp với cơ quan liên quan để áp dụng các biện pháp cưỡng chế đạt hiệu quả./.

Thu Cúc
Sign In