Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phấn đấu đến năm 2020 có trên 40% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

(Cập nhật lúc: 13/05/2019 16:43:08 )

Từ nay đến hết năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có 200 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã trở lên; trên 40% hợp tác xã hoạt động hiệu quả; 100% hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản liên quan; 40% hợp tác xã tiếp cận được các chính sách của tỉnh và Trung ương.


Mô hình nuôi gà của Hợp tác xã Trần Phú, huyện Na Rì.

Đến hết tháng 4/2019, tỉnh Bắc Kạn có 167 hợp tác xã, trong đó có 123 hợp tác xã nông nghiệp và 44 hợp tác phi nông nghiệp. Nhìn chung các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển, tổ chức bộ máy và công tác quản lý từng bước được củng cố, dần thoát khỏi tình trạng thua lỗ, yếu kém. Thành viên tham gia hợp tác xã đều tự nguyện, tỷ lệ người có bằng cấp làm việc trong các hợp tác xã ngày càng tăng. Một số hợp tác xã đã mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ mở rộng thị trường, đầu tư máy móc và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh như: Hợp tác xã Cao Phong (huyện Chợ Đồn), Hợp tác xã Trần Phú (huyện Na Rì), Hợp tác xã Chè Mỹ Phương (huyện Ba Bể), Hợp tác xã Đông Nam Dược, Hợp tác xã Fresh Oil, Hợp tác xã Hợp Giang (huyện Bạch Thông)...  Các hợp tác xã này đã tạo ra những mặt hàng có chất lượng, mẫu mã đẹp, phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng, giúp hàng trăm lao động có thu nhập ổn định.

Để xây dựng và phát triển hợp tác xã, tỉnh Bắc Kạn đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng. Giữa các cấp, các ngành và địa phương tăng cường công tác phối hợp trong việc hỗ trợ có hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến để nhân rộng; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thuơng mại, mở rộng thị trường, liên doanh, liên kết; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, triển khai kịp thời đồng bộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, tổ hợp hoạt động ổn định, phát triển…

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành chuyên môn tập trung xây dựng Đề án phát triển hợp tác xã giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chú trọng xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp chú trọng đưa công nghệ, thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất…/.

Thu Cúc
Sign In