Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phấn đấu sản lượng cam, quýt năm 2019 đạt 18.600 tấn

(Cập nhật lúc: 30/09/2019 15:55:28 )

Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp - thủy sản năm 2019 đạt 3,5% theo Phương án tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2019.

Theo quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chỉ tiêu cam, quýt được UBND tỉnh giao cho Ngành Nông nghiệp và các địa phương: Năng suất đạt 8,14 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 17.500 tấn.

Theo Phương án tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Nông nghiệp và các địa phương chỉ đạo nhân dân chăm sóc, thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ để nâng cao chất lượng, năng suất cây ăn quả cam, quýt lên gần 8,6 tấn/ha, sản lượng dự kiến đạt 18.600 tấn, tăng 1.000 tấn so với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tăng 1.805 tấn so với năm 2018. Đây là một trong chỉ tiêu phấn đấu nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp - thủy sản năm 2019 đạt 3,5%. Cùng với việc chỉ đạo tăng năng suất, chất lượng cam, quýt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Nông nghiệp, các địa phương chú trọng công tác tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm kịp thời, được giá.

Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để tăng năng suất, chất lượng cây cam, quýt

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngành Nông nghiệp đã có hướng dẫn chi tiết nhằm đạt mục tiêu về năng suất, sản lượng đã đề ra. Theo đó, các địa phương chỉ đạo những hộ trồng cam, quýt tiến hành bón phân để thúc quả với liều lượng 0,6kg đạm urê + 0,2 - 0,3 kg kali crorua/cây vào thời kỳ quả lớn.

Cùng với việc hướng dẫn về cách bón phân cho cây, các địa phương cũng chỉ đạo người dân chú ý phòng trừ sâu bệnh hại quả theo hướng dẫn của Ngành Nông nghiệp như: Bọ xít xanh, ruồi vàng đục quả, ngài chích quả. Bọ xít xanh gây hại từ đầu tháng 9-11, nếu không phòng trừ sẽ gây rụng quả. Ruồi vàng đục quả, ngài chích quả gây hại từ cuối tháng 10-12, hại mạnh giai đoạn quýt chín, gây thối và rụng quả hàng loạt nếu không phòng trừ kịp thời./.

Hương Dịu
Sign In