Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phấn đấu tổng sản lượng lương thực vụ xuân năm 2020 đạt 86.699 tấn

(Cập nhật lúc: 13/02/2020 09:48:32 )

Theo phương án sản xuất vụ xuân năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 23/12/2019, toàn tỉnh có kế hoạch thực hiện 16.998ha cây lương thực trong vụ xuân và phấn đấu sản lượng lương thực đạt 86.699 tấn.

Đối với cây lúa, toàn tỉnh có kế hoạch thực hiện 8.300ha, sản lượng đạt 46.728 tấn. Trong đó, diện tích sử dụng giống lúa chất lượng là 1.470ha; diện tích sản xuất lúa chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm là 220ha.

Đối với cây ngô, kế hoạch thực hiện là 8.698ha, sản lượng đạt 39.971 tấn.

Theo phương án sản xuất, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, cơ cấu các loại cây trồng, đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nông sản; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác, biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng; thực hiện công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh phát triển của sâu, bệnh hại và có phương án phòng, chống dịch kịp thời.

Người dân tích cực làm đất chuẩn bị trồng lúa vụ xuân

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương bố trí bộ giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất, những giống có cùng thời gian sinh trưởng và đặc điểm sinh học giống nhau cần bố trí tập trung tạo thành vùng sản xuất với diện tích lớn, để thuận lợi cho chăm sóc và thu hoạch; không bố trí nhiều giống trên một cánh đồng; ưu tiên sử dụng các giống có năng suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với khả năng đầu tư thâm canh của địa phương. Hướng dẫn nông dân gieo trồng đảm bảo khung thời vụ đối với từng loại cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch.

Các địa phương cần thực hiện tốt công tác dự tính, tự báo sâu bệnh; tham mưu kịp thời cho các cấp, các ngành chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn, hiệu quả; quản lý tốt chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

Hiện nay, người dân các địa phương đang tích cực làm đất, chuẩn bị gieo trồng vụ xuân kịp khung thời vụ./.

Hương Dịu
Sign In