Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế ngay từ đầu năm 2019

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 08:30:56 )

Năm 2019 là năm “nước rút” trong việc hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do vậy, việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế ngay từ đầu năm có ý nghĩa quan trọng.

Xuất phát từ yêu cầu đó, ngay từ những tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, năm 2019, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,8%; GRDP bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng; diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang trồng cây có giá trị kinh tế cao đạt 342ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 175.000 tấn; trồng rừng đạt 5.735ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 2.000ha; phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 đến 2,5%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 05 bậc so với năm 2018...


Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại điểm cầu UBND tỉnh

Trong phát triển công nghiệp, tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất kinh doanh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là huy động nguồn lực tập trung đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát huy công suất, hiệu quả hoạt động của các nhà máy, nhất là những sản phẩm có giá trị lớn. Tỉnh chú trọng thu hút đầu tư dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử... ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giải quyết nhiều việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước.

Trong năm 2018, sản xuất công nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch và kịch bản đề ra; công nghiệp chế biến tăng trưởng cao, đạt 122% kế hoạch; một số nhà máy sau thời gian xây dựng co bản đã bước vào giai đoạn sản xuất..., góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Một khâu sản xuất tai nghe điện thoại của Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển nền móng Hồ Bắc, tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Bắc Kạn có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Nhằm phát huy tiềm năng, khơi dậy tinh thần sáng tạo của người nông dân, năm 2019, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao gắn với xây dựng các vùng chuyên canh tập trung; nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa phương; sản xuất, quản lý chặt chẽ chất lượng cây giống và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trồng rừng tập trung và thực hiện quản lý rừng bền vững; tăng nhanh diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC.

Năm nay, Bắc Kạn phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Giáo Hiệu, Bộc Bố (Pác Nặm); Yên Đĩnh (Chợ Mới); Yên Thượng (Chợ Đồn); Phương Linh (Bạch Thông) và Địa Linh (Ba Bể). Hiện các đơn vị, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân; triển khai thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế tập thể phát triển sản xuất…, để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Pác Nặm

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện cam kết giải ngân và các bước của dự án theo quy định. Các cấp, ngành phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Cùng chung không khí thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, hiện các doanh nghiệp, nhà máy, chủ hộ sản xuất cũng đã tổ chức sản xuất nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương.


Công ty TNHH An Thành Huy Hà Nội, tại Pác Nặm đã tổ chức cho người lao động làm việc tại các bộ phận, đảm bảo sản xuất an toàn và có hiệu quả

Sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở ngay từ đầu năm mới đã thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất trong các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề để Bắc Kạn hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2019./.

Thu Cúc
Sign In