Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sản lượng cam, quýt năm 2019 ước đạt trên 22.000 tấn

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 09:16:39 )

Mặc dù chưa kết thúc mùa thu hoạch nhưng theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và người dân trồng cam, quýt thì vụ năm 2019, các loại cây ăn quả cam, quýt đạt năng suất, sản lượng cao hơn năm 2018 và vượt kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Theo quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chỉ tiêu cam, quýt được UBND tỉnh giao cho Ngành Nông nghiệp và các địa phương: Năng suất đạt 8,14 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 17.500 tấn.

Theo Phương án tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Nông nghiệp và các địa phương chỉ đạo nhân dân chăm sóc, thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ để nâng cao chất lượng, năng suất cây ăn quả cam, quýt lên gần 8,6 tấn/ha, sản lượng dự kiến đạt 18.600 tấn, tăng 1.000 tấn so với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tăng 1.805 tấn so với năm 2018. Cùng với việc chỉ đạo tăng năng suất, chất lượng cam, quýt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Nông nghiệp, các địa phương chú trọng công tác tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm kịp thời, được giá.

Cán bộ Ngành Nông nghiệp đang kiểm tra thực tế vườn quýt tại thôn Nà Đinh, xã Quang Thuận (huyện Bạch Thông)

Hiện nay, quýt Bắc Kạn, cam đường canh, cam xã Đoài đang trong vụ thu hoạch. Qua kiểm tra thực tế tại các vườn đồi trồng cam, quýt và tính toán của Ngành Nông nghiệp, năng suất cam, quýt vụ năm 2019 này ước đạt 100,55 tạ/ha, sản lượng 22.442 tấn, đạt 128% kế hoạch.

Theo anh Dương Văn Nguyên - Thôn Nà Đinh, xã Quang Thuận, gia đình anh có khoảng 01ha quýt; trong đó 2/3 diện tích là quýt bản địa còn lại anh trồng thêm cam đường canh. Vụ năm 2019 này, dự ước vườn quýt gia đình anh cho thu hoạch khoảng 10 tấn, cao hơn so với vụ năm 2018.

Quýt Bắc Kạn đang trong vụ thu hoạch

Trước mùa thu hoạch, nhằm đạt mục tiêu về năng suất, sản lượng cam, quýt đã đề ra, Ngành Nông nghiệp đã hướng dẫn các địa phương chi tiết về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Theo đó, các địa phương chỉ đạo những hộ trồng cam, quýt tiến hành bón phân để thúc quả vào thời kỳ quả lớn; chú ý phòng trừ sâu bệnh hại quả như: Bọ xít xanh, ruồi vàng đục quả, ngài chích quả. Bọ xít xanh gây hại từ đầu tháng 9-11, nếu không phòng trừ sẽ gây rụng quả. Ruồi vàng đục quả, ngài chích quả gây hại từ cuối tháng 10-12, hại mạnh giai đoạn quýt chín, gây thối và rụng quả hàng loạt nếu không phòng trừ kịp thời./.

Hương Dịu
Sign In