Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sản xuất công nghiệp năm 2018 tiếp tục tăng trưởng

(Cập nhật lúc: 07/01/2019 14:35:16 )

Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng kết thúc năm 2018, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.165 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017.


Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn tăng 10,6% so với năm 2017

Năm 2018, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trong điều kiện không ít khó khăn như giá cả một số vật tư đầu vào cho sản xuất không ổn định; nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế...

Trước tình hình trên, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Các cấp các ngành đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.... Do vậy, sản xuất công nghiệp năm qua vẫn đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các lĩnh vực công nghiệp thế mạnh giữ vững tốc độ tăng trưởng, trong đó, công nghiệp chế biến tăng trưởng cao, trên 12%. Một số nhà máy sau thời gian xây dựng cơ bản đã bước vào giai đoạn sản xuất như Nhà máy sản xuất ván dán của Công ty Cổ phần đầu tư Govina…

Năm 2019, Bắc Kạn phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%... Để đạt được mục tiêu, tỉnh xác định tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định; đôn đốc, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy cơ sở sản xuất công nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các dự án dang dở để bố trí quỹ đất cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả…/.

Thu Cúc
Sign In