Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định

(Cập nhật lúc: 29/11/2018 09:58:43 )

Năm 2018, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Các chỉ tiêu sản xuất chính đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Sản lượng cây lúa ruộng tăng 05% so với kế hoạch, sản lượng cây dong riềng tăng 03% kế hoạch; diện tích chuyển đổi từ trồng lúa, ngô sang cây trồng có giá trị kinh tế cao tăng 246%; diện tích trồng rừng vượt 11,4%...


Người dân biết phát huy thế mạnh của địa phương, mở rộng quy mô phát triển thành vùng sản xuất hàng hoá

Trong năm, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 1.386ha diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện được 3.300ha diện tích đất nông nghiệp cho thu hoạch trên 100 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt 179.810 tấn, bằng 103% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 553kg. Sản lượng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như nghệ, cam, quýt đạt 100%; dong riềng đạt 103% so với kế hoạch… Người dân tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong thay đổi nhận thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng, biết phát huy thế mạnh của địa phương, mở rộng quy mô phát triển thành vùng sản xuất hàng hoá.

Trong chăn nuôi, nhờ tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm và lồng ghép các nguồn để hỗ trợ, tư vấn xây dựng các mô hình chăn nuôi, toàn tỉnh đã phát triển được 13 gia trại, 02 trang trại chăn nuôi trâu bò; 21 gia trại, 02 trang trại chăn nuôi lợn; 03 gia trại và 02 trang trại chăn nuôi gia cầm. Theo thống kê của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 10/2018, tổng đàn đại gia súc của cả tỉnh trên 78.000 con; đàn lợn trên 163.000 con, đàn gia cầm 1,47 triệu con… Công tác kiểm soát giết mổ, phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên nên trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, trong năm, từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển rừng nên diện tích rừng trồng năm 2018 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với 6.909ha, đạt 111,4%, trong đó trồng rừng gỗ lớn vượt 202% kế hoạch, đạt 3.022ha. Việc giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ 74.957ha rừng tự nhiên tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, các tiến bộ kỹ thuật và mô hình sản xuất tiên tiến tiếp tục được nhân rộng; hoạt động dịch vụ, phục vụ sản xuất được tăng cường. Trong năm, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tổ chức, triển khai mô hình trồng cây nghệ, nuôi cá theo hướng an toàn sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi lợn theo hướng gia trại kết hợp sử dụng máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng, mô hình trồng cây gỗ lớn, nuôi cá diêu hồng trong lồng; Tổ chức tập huấn cho 2.315 hộ nông dân tham gia về kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, quản lý dịch hại trên cây lúa, cam, quýt, hồng không hạt, kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI), sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lê, dưa hấu...


Ảnh: Mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng tại huyện Chợ Mới

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Việc cải tạo, thâm canh, sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm hoặc được chứng nhận VietGAP cây cam, quýt và hồng không hạt, thâm canh cải tạo cây chè tiến độ thực hiện đạt thấp; giá bán các sản phẩm chăn nuôi không ổn định, không có hợp đồng cam kết giữa người chăn nuôi và đơn vị tiêu thụ dẫn đến việc thúc đẩy tái đàn sản xuất còn nhiều khó khăn; việc liên kết giữa 4 nhà “quản lý, khoa học, doanh nghiệp, nhà nông” còn hạn chế dẫn đến việc sản xuất và chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp hiệu quả chưa cao, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, không tạo được sức hút để doanh nghiệp đầu tư, do đó hiệu quả sản xuất nông nghiệp vẫn ở mức thấp…

Phát huy kết quả đã đạt được, bước sang năm 2019, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; chuyển đổi 342ha đất nông nghiệp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; trồng mới được 5.735ha rừng, trong đó có 2.000ha cây gỗ lớn…

Để đạt được mục tiêu trên, Bắc Kạn tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án Cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; Đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển hàng hóa; chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao; mở rộng diện tích sản xuất lúa hàng hóa; cải tạo, thâm canh theo quy trình VietGAP đối với cây ăn quả và cây chè.

Trong chăn nuôi, chuyển đổi giống vật nuôi và phương thức chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại; hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi hộ gia đình; tăng cường công tác quản lý, cung ứng giống và tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi.

Về lâm nghiệp, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc trồng rừng phân tán, trồng lại rừng sau khai thác để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019, đồng thời tích cực chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn, cấp chứng chỉ để nâng cao giá trị kinh tế rừng./.

Thu Cúc
Sign In