Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường chỉ đạo, phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô vụ mùa năm 2019

(Cập nhật lúc: 11/06/2019 10:44:26 )

Sâu keo mùa thu là loài sâu mới, xuất hiện và gây hại rải rác trên cây ngô từ cuối tháng 3, gây hại mạnh trên diện rộng từ cuối tháng 4/2019. Từ tháng 3-6/2019, toàn tỉnh có 685,7ha ngô bị sâu keo mùa thu gây hại. Các lứa sâu nở và gây hại liên tục, có sức ăn lớn, khả năng di trú nhanh và xa. Dự kiến sâu keo mùa thu sẽ phát sinh và gây hại nặng cho cây ngô vụ mùa và các vụ ngô tiếp theo nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Để chủ động trong công tác phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu keo mùa thu gây ra, ngày 07/6/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Văn bản số 954/SNN-TT&BVTV đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành thực hiện nghiêm túc văn bản số 2827/BNN-BVTV ngày 24/4/2019 về việc phòng chống sâu keo mùa thu của Bộ NN&PTNT, văn bản số 1064/BVTV-TV ngày 03/5/2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành quy trình phòng chống sâu keo mùa thu;

Chỉ đạo Phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thành phố và UBND các xã, thị trấn tăng cường điều tra, phát hiện sớm sâu keo mùa thu; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nông dân các biện pháp phòng trừ theo quy trình phòng chống sâu keo mùa thu của Cục Bảo vệ thực vật.

Sâu keo gây hại trên cây ngô

Tại văn bản chỉ đạo trên, Sở NN&PTNT cũng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình sâu keo mùa thu gây hại về Sở qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình phát sinh gây hại của sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn; hướng dẫn cho nông dân nhận biết, cách phòng trừ sâu keo mùa thu, xác định thời điểm phòng trừ phù hợp, có hiệu quả để nông dân chủ động thực hiện; tăng cường kiểm tra, xác minh tình hình gây hại của sâu keo mùa thu, tham mưu cho Sở trình UBND tỉnh công bố dịch nếu có./.

Hương Dịu
Sign In