Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng

(Cập nhật lúc: 08/07/2019 15:26:13 )

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Chi cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia Ba Bể, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ rừng tự nhiên; ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý, diện tích rừng được giao.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện, thành phố tập trung quán triệt, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương về các nội dung quan trọng quy định tại Luật Lâm nghiệp và các chỉ đạo tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

  Chỉ đạo, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của UBND quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp “Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng gây ra thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý”.

Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ và tăng cường kiểm tra tuần tra trên diện tích rừng tự nhiên còn lâm sản quý, hiếm, giá trị cao tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất chưa giao hiện do UBND cấp xã quản lý. Xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thay đổi về trạng thái rừng theo các nguyên nhân; các trạng thái, chủ quản lý không đúng giữa bản đồ và thực tế; cập nhật chức năng 3 loại rừng lên bản đồ diễn biến rừng sau quy hoạch 3 loại rừng. Hằng năm, UBND cấp huyện ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn Quốc gia Ba Bể triển khai, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tham mưu giúp UBND cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp. Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ; nắm chắc địa bàn được phân công; tập trung bảo vệ các khu rừng đặc dụng, phòng hộ. Sắp xếp lực lượng phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở những địa bàn có nguy cơ xảy ra hoạt động chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép. Có kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các hoạt động quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn tập trung quản lý tốt diện tích rừng được giao quản lý, đặc biệt diện tích rừng tự nhiên theo quy định Luật Lâm nghiệp./.

Bích Huệ
Sign In