Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

(Cập nhật lúc: 28/06/2019 09:53:06 )

Xác định việc đào tạo nghề nói chung và đào tạo nhân lực có tay nghề cao nói riêng có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, những năm qua, tỉnh đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao với những giải pháp chủ động và hiệu quả.  

Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh được đánh giá cao về số lượng học sinh sau tốt nghiệp có việc làm

Sau khi Chỉ thị số 37-CT/TW được ban hành, Tỉnh ủy đã khẩn trương tổ chức quán triệt nội dung của chỉ thị đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; Ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 28/7/2014 về triển khai thực hiện chỉ thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân; Chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị sát với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chực thực hiện.

Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị theo kế hoạch của Tỉnh ủy, ra Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị tại từng địa phương. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện chị thị được thực hiện nghiêm túc, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Từ sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của cấp ủy và chính quyền, công tác đào tạo nhân lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có chuyển biến tích cực. Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp, quy hoạch lại theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, chú trọng phát triển đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu của thị trường lao động; Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Từ năm 2016, tỉnh đã sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Hiện nay, trên địa bàn có 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đến hết năm 2018 đã có 02 trường, 09 trung tâm thực hiện việc kiểm định chất lượng, trong đó có 01 cơ sở đạt cấp độ 2 (Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú). Ngoài ra, các địa phương, đơn vị thường xuyên rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, từ đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dự báo nguồn nhân lực có tay nghề cao thuộc các lĩnh vực, ngành nghề đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Xác định trọng tâm của tỉnh là phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo các trường, trung tâm dạy nghề tập trung đào tạo các nghề chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, dược liệu, đồng thời định hướng đầu ra cho đào tạo nghề là liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... để đào tạo sát với nhu cầu sử dụng lao động. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả người học theo hướng chú trọng đánh giá năng lực đảm bảo tương xứng với trình độ đào tạo, năng lực thích nghi với môi trường làm việc.

Việc chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp luôn được tỉnh quan tâm. Theo số liệu thống kê, tổng số nhà giáo, giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh là 292 người, trong đó cán bộ quản lý là 73, giáo viên, giảng viên là 219. Thực hiện chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ năm 2014 - 2018 đã có trên 500 lượt nhà giáo, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng... để chuẩn hóa theo quy định.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh còn được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu để phục vụ công tác đào tạo như: Nhà hiệu bộ, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, thư viện, nhà kí túc xá... Cùng với đó, tỉnh đã tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị cho một số nghề trọng điểm và các nghề theo nhu cầu của người học đang ngày càng tăng như nghề nông lâm, thú y, chăn nuôi gia súc gia cầm, công nghệ ô tô…

Có thể thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao với nhiều nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; Gắn mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo nhân lực có tay nghề cao vào chương trình, kế hoạch hàng năm ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt là tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm với các tỉnh trong công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao, xúc tiến vận động đầu tư và tạo môi trường thuận lợi để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế... hỗ trợ và đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Thu Trang
Sign In