Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng

(Cập nhật lúc: 23/07/2019 14:57:34 )

Trong những ngày qua, do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc, miền Trung dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao đột biến vượt qua nhu cầu lưới điện miền Bắc. Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã buộc phải cắt giảm phụ tải một số khu vực trong đó có phụ tải thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Để hạn chế việc tăng cao công suất sử dụng điện và đảm bảo an toàn hệ thống điện, đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong thời gian tới, đồng thời thực hiện đúng phương án đã đăng ký sử dụng điện tiết kiệm của các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Sở Công Thương vừa có Công văn số 716/SCT-ATNL đề nghị:

Công ty Điện lực Bắc Kạn thường xuyên theo dõi nguồn của hệ thống điện để điều độ vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; trường hợp thiếu nguồn cần giảm tải phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Giao cho Điện lực huyện phối hợp với UBND các huyện tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trong nhân dân và thông báo khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn có biện pháp tiết giảm công suất sử dụng.

Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc sử dụng tiết kiệm điện theo phương án đăng ký và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 216/UBND-CN ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả./.

Bích Huệ
Sign In