Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

(Cập nhật lúc: 13/05/2020 11:13:43 )

Để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất các ổ dịch phát sinh, ngăn ngừa dịch lây lan trên diện rộng, cung cấp các sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng xảy ra tại huyện Chợ Mới; dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên đàn lợn của 8/8 huyện, thành phố đã gây thiệt hại lớn đến phát triển chăn nuôi của tỉnh. Chính vì vậy, năm 2020, để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp đã đề ra, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn.

Tập trung phòng, chống dịch bệnh để chăn nuôi phát triển bền vững

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động trong công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra ở động vật trên cạn như Cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, bệnh dại động vật và dịch bệnh động vật thủy sản; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh động vật, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và môi trường sinh thái do dịch bệnh động vật gây ra, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm sạch, an toàn dịch bệnh và bình ổn giá thị trường. Tại phương án trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn kiến thức cung cấp cho nhân dân hiểu biết về các bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi để chủ động phòng, chống dịch. Vận động người dân thực hiện “5 không”, cụ thể: Không dấu dịch; không mua gia súc, gia cầm mắc bệnh, sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia súc, gia cầm mắc bệnh; không chăn thả rông, không tự vận chuyển gia súc, gia cầm mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc, gia cầm mắc bệnh bừa bãi ra môi trường, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đàn vật nuôi; thực hiện tốt công tác tiêm phòng; tăng cường công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, động vật thuỷ sản, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật; giám sát dịch bệnh khi xảy ra và công bố dịch, hết dịch bệnh theo quy định.

 

Lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi đều phải tiêu hủy nhằm hạn chế dịch lây lan

Đối với công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, khi dịch bệnh tái phát trở lại vào đầu tháng 4, Tỉnh ủy đã ban hành văn bản yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống dịch; UBND tỉnh chỉ đạo Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân tái đàn lợn đảm bảo an toàn, duy trì công tác phát triển chăn nuôi. Nhằm hạn chế dịch lây lan trên diện rộng, Ngành Nông nghiệp đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức tiêu hủy, chôn lấp ngay số lợn mắc bệnh; thực hiện khử trùng tiêu độc, khoanh vùng ổ dịch và tổ chức rà soát, thống kê, điều tra tình hình dịch tễ lây nhiễm bệnh, đồng thời hướng dẫn các địa phương có bệnh dịch tả lợn Châu Phi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và duy trì phát triển chăn nuôi, từ ngày 04 - 08/5/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật tại các địa phương. Qua đó, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ đạo thực hiện các nội dung tăng đàn, tái đàn phát triển chăn nuôi; thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi gia súc, gia cầm, việc tái đàn, tăng đàn trong phát triển chăn nuôi lợn và bình ổn giá thịt lợn trên thị trường; nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ chuyên môn trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

Hương Dịu
Sign In