Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 09:30:50 )

Để đảm bảo phát triển chăn nuôi, duy trì sản lượng thịt hơi xuất chuồng theo kế hoạch năm 2019, đồng thời bù đắp nguồn thực phẩm thiếu hụt do tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm bệnh DTLCP, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019 tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019.

Tập trung phát triển đàn gia cầm

Tại Phương án đề ra mục tiêu tiếp tục phát triển chăn nuôi, đảm bảo ổn định về nguồn thực phẩm từ chăn nuôi cho người dân trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học gắn với chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững. Tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản bù đắpmột phần sản lượng thịt thiếu hụt từnguồn cung thịt lợnbị tiêu hủy dobệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đối với chăn nuôi khác như chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi dê, lợn...tập trung phát triển để đạt kế hoạch giao, dựa trên nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, cân đối cung cầu và đảm bảo sinh kế cho người nông dân.

Tập trung phát triển đàn gia cầm tổng đàn gia cầm đạt 1.530.000 con, số con xuất bán và giết mổ đạt 840.555 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 1.513 tấn. Thực hiện duy trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản 1.370 ha, tập trung thực hiện tốt việc tăng năng suất, sản lượng thông qua các biện pháp kỹ thuật thâm canh trong chăm sóc, nuôi trồng trên cơ sở diện tích nuôi trồng hiện có để đảm bảo mục tiêu sản lượng thủy sản các tháng cuối năm là 1.200 tấn. Đàn lợn duy trì đạt 152.600 con; số con xuất bán và giết mổ đạt 96.759 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 4.838 tấn.

Tổ chức sản xuất đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch giao năm 2019 đối với các loài gia súc, tập trung phát triển đàn gia súc tại các địa phương có tổng đàn, diện tích chăn thả lớn như: Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì, Chợ Đồn... Các địa phương còn lại chăn nuôi theo hướng bán thâm canh để tăng năng suất, phấn đấu phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019. Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch như đàn trâu đạt 46.580 con, số con xuất bán và giết mổ đạt 7.935 con, sản lượng thịt hơi đạt 1.872 tấn; đàn bò, ngựa đạt 21.795 con, số con xuất bán và giết mổ đạt 3.550 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 737 tấn; đàn dê 22.850 con, số con xuất bán và giết mổ đạt 5.356 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 118 tấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất chăn nuôi theo nội dung phương án phê duyệt đảm bảo thời gian, loài nuôi đã xác định, kiểm tra tiến độ thực hiện, tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc
Sign In