Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thành phố Bắc Kạn thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 83,6% kế hoạch năm

(Cập nhật lúc: 27/06/2019 09:12:22 )

Năm 2019, thành phố Bắc Kạn được giao thu ngân sách 114 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm, thành phố thu được 90,646 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm thu đạt 95,285 tỷ đồng, bằng 83,6% kế hoạch (KH), bằng 310,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng tiến độ đạt cao là do thu tiền sử dụng đất đạt 128,6% kế hoạch. Bên cạnh đó, có 04 khoản thu cũng đạt tiến độ khá như: Thu phí, lệ phí đạt 59,2% KH; thu khác đạt 74,7% KH; thu lệ phí trước bạ đạt 54,4% KH.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố có 6/10 khoản thu không đạt tiến độ, gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 4,4% KH; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 22% KH; thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đạt 38,8% KH; thuế thu nhập cá nhân đạt 36,2% KH; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 22%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 6,1%.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch giao, UBND thành phố Bắc Kạn xác định thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế mới và các thủ tục hành chính về thuế, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”. Ngành Thuế tăng cường quản lý và khai thác nguồn thu; quản lý nợ các doanh nghiệp, hạn chế nợ mới phát sinh. Rà soát, đối chiến, thu nợ thuế các hộ kinh doanh; thường xuyên rà soát và kịp thời bổ sung các hộ kinh doanh trên địa bàn mới phát sinh. Đôn đốc các đơn vị nộp tiền thu thuế nợ theo đúng lộ trình đã cam kết. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã, các cơ quan liên quan rà soát số liệu lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018. Kiểm tra quyết toán thuế của các doanh nghiệp, đôn đốc các đơn vị chưa nộp quyết toán thuế năm 2018. Tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra chống thất thu ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra thị trường; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong quản lý thu thuế. Thực hiện rà soát nguồn thu của địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định./.

Hương Dịu
Sign In