Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước

(Cập nhật lúc: 07/03/2019 17:41:20 )

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm 2019 ước đạt 97.271 triệu đồng, bằng 13.96% so với kế hoạch và bằng 100,17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu thuế khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 30.535 triệu đồng bằng 15,82% so với kế hoạch và tăng 7,41% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 16.514 triệu đồng, bằng 18,27% so với kế hoạch và bằng 85,03% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 15.089 triệu đồng, bằng 13,66% so với kế hoạch và tăng 22,78% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách ở một số địa phương đạt khá như huyện Pác Nặm ước đạt 2.573 triệu đồng, bằng 26,26% so với kế hoạch và bằng 145,94% so với cùng kỳ; huyện Na Rì ước đạt 4.585 triệu đồng, bằng 24,99% so với kế hoạch và bằng 95,42% so với cùng kỳ; huyện Ba Bể ước đạt 4.629 triệu đồng, bằng 14,24% so với kế hoạch và tăng 11,22% so với cùng kỳ năm trước./.

Bích Huệ
Sign In