Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thu ngân sách 4 tháng ước đạt 240 tỷ đồng

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 14:21:59 )

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 240.002 triệu đồng, bằng 34,43% so với kế hoạch, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 32.154 triệu đồng, bằng 29,10% so với kế hoạch và tăng 27,23% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương ước đạt 30.777 triệu đồng, bằng 34,05% so với kế hoạch và bằng 92,33% so với cùng kỳ. Các khoản thu về nhà, đất ước đạt 73.650 triệu đồng, bằng 78,43% so với kế hoạch và bằng 555,12% so với cùng kỳ.

Những địa phương thu ngân sách đạt khá là thành phố Bắc Kạn ước đạt 85.580 triệu đồng, bằng 75,07% so với kế hoạch và bằng 409,34% so với cùng kỳ. Huyện Ba Bể ước đạt 10.936 triệu đồng, bằng 33,65% so với kế hoạch và tăng 47,62% so với cùng kỳ năm trước. Huyện Chợ Đồn ước đạt 26.713 triệu đồng, bằng 21,44% so với kế hoạch và tăng 67,41% so với cùng kỳ năm trước./.

Bích Huệ
Sign In