Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2019 tăng 16,11% so với cùng kỳ năm 2018

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 10:27:35 )

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 432.400 triệu đồng, bằng 62,04% so với kế hoạch, tăng 16,11% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Các khoản thu về nhà đất đạt 99,91% so với kế hoạch; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 62,89% kế hoạch; thu khác ngân sách 67,80% kế hoạch.

Những địa phương có kết quả thu ngân sách đạt khá là: Thành phố Bắc Kạn đạt 93,81% so với kế hoạch và bằng 259,03% so với cùng kỳ năm 2018; huyện Ba Bể đạt 67,86% so với kế hoạch và bằng 108,60% so với cùng kỳ năm trước.

Từ nay đến cuối năm, để đảm bảo thu ngân sách theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát từng khoản thu, đôn đốc thu nợ thuế ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2019; các địa phương có khả năng hoàn thành kế hoạch thu năm 2019 tiếp tục đôn đốc, phấn đấu tăng thu để bù đắp hụt thu cho toàn tỉnh… Đồng thời kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đôn đốc các cá nhân, hộ gia đình khẩn trương nộp tiền sử dụng đất còn nợ. Đối với những địa phương có dự án quy hoạch khu dân cư đã được phê duyệt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, thời gian xong trước tháng 11/2019 để phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước…/.

Thu Cúc
Sign In