Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm 2019 đạt khá

(Cập nhật lúc: 07/08/2019 14:17:07 )

7 tháng đầu năm 2019 thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 380.000 triệu đồng, đạt 54,46% kế hoạch năm 2019, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó: Thu lệ phí trước bạ đạt trên 25.000 triệu đồng; Thu về đất ước đạt 92.085 triệu đồng và thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt trên 59.000 triệu đồng.

Những địa phương có kết quả thu ngân sách đạt kết quả khá: Thành phố Bắc Kạn (đạt 88, 74% kế hoạch); huyện Ba Bể (đạt 61,23% kế hoạch); huyện Bạch Thông (đạt 64, 40% kế hoạch)./.

Hà Hồng
Sign In