Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện tiết kiệm để người dân được sử nguồn năng lượng bền vững

(Cập nhật lúc: 26/02/2020 11:24:59 )

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, Bắc Kạn đã kiên trì thực hiện mục tiêu đến hết năm 2020 phấn đấu tiết kiệm từ 5 - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng, đồng thời đảm bảo người dân được sử dụng nguồn năng lượng bền vững.

Hoạt động diễu hành vận động người dân chung tay tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất tại thành phố Bắc Kạn

Để phong trào tiết kiệm điện lan tỏa trong đời sống, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức cho cộng đồng dân cư trong việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Hằng năm, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng các hình thức in ấn phát hành tờ rơi, treo băng rôn và xe loa tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên chương trình truyền thanh, truyền hình của tỉnh và báo địa phương; tổ chức các lớp tập huấn phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản liên quan đến cơ quan, đơn vị sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh được tổ chức đã đem lại một số kết quả tích cực. Điển hình như hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất”, đến nay, Bắc Kạn đã kết hợp thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng với số lượng 700 chiếc cho 350 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện 16 chương trình “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” thu hút hơn 8.000 học sinh tham gia; tổ chức thực hiện chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, qua đó đã trao giấy chứng nhận cho gần 400 gia đình đạt danh hiệu Gia đình tiết kiệm điện... Chỉ tính riêng giai đoạn 2016 - 2018, sản lượng điện mà tỉnh Bắc Kạn đã tiết kiệm được khoảng hơn 10 triệu kWh tương đương 1,97%.

Hiện nay, triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, thành phố Bắc Kạn đang tiếp tục tiến hành thay thế đèn chiếu sáng đường phố bằng bóng đèn tiết kiệm điện. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng xăng sinh học (E5) cho các loại phương tiện giao thông. Tỉnh cũng đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn từ năng lượng tái tạo để cấp điện cho các hộ dân ở vùng sâu vùng xa...

Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng. Vì vậy, từ nay đến năm 2025, Bắc Kạn phấn đấu: Tiết kiệm năng lượng tối thiểu 3,0 - 5,0% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng; giảm mức tổn thất điện năng xuống còn 6,5%; tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng sản lượng điện thương phẩm so với dự báo tăng trưởng; thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo có quy mô thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn; đối với các cơ quan, đơn vị chi phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, hàng năm phải thực hiện đăng ký sử dụng tiết kiệm năng lượng điện 10%; tổ chức mạng lưới chiếu sáng đô thị đảm bảo hiện đại văn minh, hiệu quả nhằm giảm khoảng 20% tổng mức tiêu thụ điện năng; đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; 100% các khu, cụm công nghiệp được phổ biến, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Hệ thống hóa các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen thưởng đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Cùng với đó thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ các cơ quan đầu mối sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố… Các ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến dịch, chương trình kế hoạch truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó cần nêu rõ lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5 RON 92./.

Thu Cúc
Sign In