Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội

(Cập nhật lúc: 15/11/2019 16:14:19 )

Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, qua đó góp phần làm bộ mặt đô thị và nông thôn ngày một đổi mới.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2019 là gần 17,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ khu vực nhà nước chiếm 59,5% cơ cấu nguồn vốn đầu tư của tỉnh; còn lại là nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước chiếm 40,5%. Theo phân ngành kinh tế, ngành nông - lâm nghiệp chiếm 23,16% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; khu vực xây dựng chiếm 25,54%; khu vực công nghiệp chiếm 13,9%, khu vực dịch vụ chiếm 37,41%.

Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn được đầu tư xây dựng cơ bản. Mạng lưới giao thông toàn tỉnh phát triển được trên 3.000km đường; hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho gần 20.000ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản; hệ thống điện cung cấp cho hơn 97% hộ dân trên địa bàn tỉnh; hạ tầng y tế giáo dục được đầu tư, các bệnh viện đáp ứng được hơn 940 giường bệnh, 104 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, 95 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, gần 100 xã, phường có trụ sở xã cơ bản đạt yêu cầu; hạ tầng đô thị, đặc biệt là đô thị thành phố Bắc Kạn được quan tâm, hệ thống xử lý rác thải, nước thải được đầu tư; hạ tầng nông thôn ngày càng đổi mới với 15 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Một đoạn đường Quốc lộ 3 mới đoạn chạy qua xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 09 đô thị gồm: 01 thành phố (đô thị loại III); 05 thị trấn huyện lỵ (đô thị loại V); 01 thị trấn khu vực (đô thị loại V); và 02 trung tâm huyện lỵ (tương đương đô thị loại V); tỷ lệ đô thị hóa là 22%; tốc độ đô thị hóa giai đoạn 2010 - 2020 tăng chậm hơn so với giai đoạn 2010 do cắt giảm đầu tư công, việc đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị giảm ảnh hưởng đến việc phát triển đô thị.

Có được kết quả trên là do trong những năm qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạt phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh. Giai đoạn 2012 - 2018, Bắc Kạn đã lập, phê duyệt trên 20 quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - các hội và quy hoạch nông thôn mới cho 110 xã trên địa bàn 08 huyện, thành phố. Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, tỉnh cũng đã thực rà soát, tổng hợp danh mục các dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ một số quy hoạch và bố trí kế hoạch vốn dự phòng ngân sách tỉnh để triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo quy định. Cùng với đó, tỉnh đã tăng cường thu hút, vận động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn, các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục…

Bắc Kạn đã hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá, quy chuẩn kĩ thuật… theo đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng công trình. Theo đó, các dự án được phê duyệt đều phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước, tránh được tình trạng kế hoạch đầu tư dàn trải, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kéo dài thời gian thực hiện làm giảm hiệu quả đầu tư và gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước; công tác thẩm định đầu tư được thực hiện tốt; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm, từ năm 2016 đến nay không để xảy ra công trình kém chất lượng và sự cố mất an toàn lao động, sự cố công trình. Các công trình được đưa vào khai thác sử dụng đều phát huy được mục tiêu đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy mô được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thời gian tiếp theo, để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy hoạch. Đồng thời quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thông qua việc quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong sử dụng nguồn lực, tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý, ưu tiên cho các công trình trọng điểm, công trình cấp bách; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, huy động tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay… để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bắc Kạn tiếp tục xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ (Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và Shophouse Bắc Kạn do Công ty Cổ phần Vincom Retail làm chủ đầu tư dự kiến đến hết quý IV/2019 sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động)

Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng cũng được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan tới việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; có chính sách nhất quán, lâu dài và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh; xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ theo quy hoạch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng, đảm bảo làm tốt chức năng chủ đầu tư; tăng cường giám sát chất lượng công trình, đẩy nhanh thi công, rút ngắn thời gian thực hiện để bàn giao đưa vào sử dụng…/.

Thu Cúc
Sign In