Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện việc dán tem sản phẩm rượu, đảm bảo đủ điều kiện đưa ra thị trường

(Cập nhật lúc: 07/08/2019 14:12:29 )

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện dán tem theo quy định đối với rượu sản xuất trong nước, đảm bảo sản phẩm rượu đủ điều kiện đưa ra thị trường theo quy định của pháp luật, Sở Công Thương vừa có Công văn đề nghị:

Cục Thuế tỉnh chủ động hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thực hiện dán tem sản phẩm rượu theo đúng quy định hiện hành.

Thực hiện dán tem sản phẩm rượu theo quy định, trước khi đưa ra thị trường

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh, trong đó tập trung hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh rượu đến các hộ dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sản xuất rượu thủ công, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; không sử dụng cồn công nghiệp, nguyên liệu không đảm bảo an toàn, không thuộc loại dùng cho thực phẩm để sản xuất rượu./.

Bích Huệ
Sign In