Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thương mại điện tử - lợi ích lớn cần được khai thác

(Cập nhật lúc: 09/04/2019 15:44:51 )

Thương mại điện tử Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh thương mại tiện lợi cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, việc khai thác tối đa thế mạnh của loại hình kinh doanh này vẫn chưa thực sự được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm, đầu tư.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các doanh nghiệp đã bước đầu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, trong đó: 80% doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 50% có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp; 40% tham gia các trang thông tin điện tử bán hàng để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 30% ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh…

Điển hình như các doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel, Mobifone đã sử dụng hiệu quả nhiều ứng dụng trong thương mại điện tử trong thanh toán cước điện thoại, tra cứu danh bạ trực tuyến, thanh toán các dịch vụ giá trị gia tăng… Công ty Điện lực Bắc Kạn triển khai các hình thức thanh toán tiền điện như: Thanh toán tại quầy giao dịch của Điện lực bằng thẻ thông tin khách hàng, trích nợ tài khoản tự động, Bank-plus, Internet Banking...


Công ty Điện lực Bắc Kạn tuyên truyền vận động người dân sử dụng phương thức thanh toán điện tử

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và ứng dụng thương mại điện tử một cách có hiệu quả, thời gian qua, ngành chuyên môn của tỉnh cũng đã tổ chức các khóa tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử; đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh; xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại tỉnh Bắc Kạn; thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến bán hàng online bằng phương thức tiếp thị đa kênh…

Tuy nhiên, so với xu thế phát triển chung của cả nước, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh còn chậm phát triển. Nhận thức về tầm quan trọng của thương mại điện tử của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế; giao dịch mua bán, giới thiệu hàng hoá chủ yếu thông qua giao dịch trực tiếp truyền thống. Một số doanh nghiệp tuy nhận thấy thương mại điện tử thực sự cần thiết nhưng còn lúng túng trong việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; cán bộ kỹ thuật có trình độ công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp vừa thiếu lại vừa yếu…

Một số doanh nghiệp có trang Website nhưng chủ yếu hoạt động dưới dạng giới thiệu hoạt động của doanh nghiệp, còn mức độ ứng dụng để giao dịch mua bán hàng hoá rất thấp, chưa chú trọng đến quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Những phần mềm sử dụng cho giao dịch thương mại điện tử chưa được xây dựng hoặc mua sắm dẫn đến chưa có sự giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người tiêu dùng…

Để phát huy những điểm mạnh trong việc phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử tới các đối tượng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, cán bộ nhà nước nhằm giúp cán bộ quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh hiểu biết được vai trò, lợi ích của thương mại điện tử, nắm bắt các kỹ năng thực hiện hoạt động thương mại điện tử, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng phát triển thương mại điện tử, xây dựng và nâng cấp Website; cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh… Qua đó đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Thu Cúc
Sign In