Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tỉnh Bắc Kạn: 6 tháng đầu năm 2019 Kinh tế tăng trưởng gắn với đảm bảo tốt các vấn đề an sinh xã hội

(Cập nhật lúc: 23/07/2019 14:55:33 )

6 tháng đầu năm 2019, với nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; bảo đảm tốt các vấn đề an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát triển.

UBND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/2019/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo; chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh song sản xuất nông – lâm - thủy sản vẫn tăng trưởng khá.

Tổng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 3.300 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch, tăng trưởng 4,87% so với cùng kỳ năm 2018, Cơ cấu kinh tế của tỉnh 6 tháng 2019 là Dịch vụ 54,26% - Nông, lâm nghiệp 26,04% - Công nghiệp xây dựng 14,69%.

Kết thúc thu hoạch cây trồng vụ Đông – Xuân 2018-2019, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông - Xuân ước đạt gần 89.000 tấn, đạt 103% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018. Tinh tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè – thu năm 2019 linh hoạt, chú trọng phát triển các cây trồng có giá trị cao, gắn với sản xuất hàng hóa. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác dập dịch tả lợn Châu Phi.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường đối thoại, tiếp xúc với các doanh nhân, doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt nguyện vọng, khó khăn để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cải cách hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư sớm đi vào sản xuất, kinh doanh. Kết quả, giá trị sản xuất các lĩnh vực công nghiệp, đầu tư phát triển, thương mại - dịch vụ, tiền tệ, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt 582 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch, tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 2.752 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch, tăng 15,5% so cùng kỳ năm trước. Hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trên địa bàn tiếp tục ổn định, an toàn và tăng trưởng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên và tích cực triển khai chương trình tín dụng trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ, của ngành và của tỉnh.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại; chất lượng giáo dục, dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng lên. Nhiều sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa được tổ chức trang trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh sôi động, tổng lượt khách du lịch đến Bắc Kạn ước đạt 347 nghìn lượt khách, đạt 65,8% so với kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 270 tỷ đồng, đạt 77,8% so với kế hoạch năm 2019; giải quyết việc làm cho 3.200 lao động, đạt 64% kế hoạch.

Nhằm tiếp tục duy trì ổn định kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành công các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 đã đề ra, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghi quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến khảo sát và thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ba là, chỉ đạo sản xuất vụ hè - thu năm 2019, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là các biện pháp dập dịch tả lợn châu Phi.

Bốn là, tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, đẩy mạnh biện pháp tăng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019.

Năm là, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hoá thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn.Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019./.

Hà Hồng
Sign In