Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 10 tháng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 15:26:28 )

Trong 10 tháng năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp; hoạt động thương mại, du lịch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt được kết quả quan trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 54% kế hoạch; Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 10 tháng đầu năm ước đạt 4.539 tỷ đồng, đạt 74,48% kế hoạch, tăng 12,29% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) 10 tháng năm 2019 ước đạt 1.026 tỷ đồng, đạt 84,4% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018; có 08 hợp tác xã được thành lập mới; Tổng lượt khách du lịch đến Bắc Kạn 10 tháng đầu năm ước đạt 500 nghìn lượt khách, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2018, tổng doanh thu ước đạt gần 330 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đầu năm ước đạt 526,64 tỷ đồng, đạt 77,67% kế hoạch Trung ương giao, đạt 75,2% kế hoạch tỉnh giao, tăng 7,55% so với cùng kỳ năm 2018.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác hiện nay đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện, nhằm hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch năm 2019./.

Hà Hồng
Sign In