Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 27/09/2019 16:22:33 )

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tăng cường, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều hội nghị chuyên đề đã được tổ chức để đánh giá và đề ra các giải pháp cụ thể phát triển các ngành, lĩnh vực; xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý cho các ngành, lĩnh vực cụ thể. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến, có tăng trưởng và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Bảo đảm an ninh lương thực; từng bước tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp; hoạt động thương mại, du lịch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ năm 2018; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng – an ninh được giữ vững, qua đó, một số kết quả đạt được nổi bật như:

Tổng sản lượng lương thực có hạt: Đạt trên 178,6 nghìn tấn, đạt 102% kế hoạch, tăng 01% so với cùng kỳ năm 2017, lương thực bình quân đầu người ước đạt trên 553 kg/người/năm. Tổng diện tích trồng rừng đã thực hiện 6.587 ha, đạt 115% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2019 ước đạt 903 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 4.103 tỷ đồng, tăng 11,72% so cùng kỳ năm trước, đạt 67,6% kế hoạch năm 2019. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,5 triệu USD, đạt 65% kế hoạch, tăng gấp 8 lần so với năm 2018; Tổng lượt khách du lịch đến Bắc Kạn tháng 9/2019 ước đạt 20,9 nghìn lượt với doanh thu 13,8 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2019 ước đạt 484,7 nghìn lượt khách, đạt 92% so với kế hoạch, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2018; tổng doanh thu ước đạt gần 320 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm 2019; Kết quả thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 483 tỷ đồng, đạt 71,1% kế hoạch Trung ương giao, đạt 68,9% kế hoạch tỉnh giao, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn và hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I năm 2019. Các công tác khác về lao động – thương binh và xã hội, văn hóa, giáo dục, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, nội chính được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế như: Diện tích gieo trồng một số cây nông nghiệp chưa đạt kế hoạch, dịch tả lợn Châu Phi lây lan rộng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh; sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, đến nay nhà máy luyện gang Bắc Kạn – Công ty CP Khoáng sản Tây Giang vẫn chưa đi vào hoạt động; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB còn chậm; tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia chưa đạt kế hoạch đề ra./.

Hà Hồng
Sign In