Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/05/2019 15:55:11 )

Với sự nỗ lực của các cấp các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả khá trong sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp – thương mại, du lịch.

Về Nông Lâm nghiệp: Các địa phương tập trung sản xuất nông nghiệp vụ xuân và trồng rừng năm 2019, tăng cường công tác quản lý giống, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Về phát triển công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 4 ước đạt 92.714 triệu đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm năm 2019 ước đạt 377.640 triệu đồng, đạt 31,1% kế hoạch, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 2018.

Về dịch vụ - thương mại – xúc tiến đầu tư: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tăng 0,39% so với tháng trước, tăng 0,85% so với tháng 12/2018 và bình quân 4 tháng đầu năm 2019 tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, các cấp, các ngành đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm bình ổn thị trường, đảm bảo giá cả ổn định. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2019 ước đạt 457,8 tỷ đồng, tăng 0,50% so với tháng trước và tăng 15,56% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1.826 tỷ đồng, đạt 30,11% kế hoạch, tăng 15,71% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại, hạn chế, đó là diện tích một số cây nông nghiệp chưa đạt kế hoạch, sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, công tác phát triển doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra, chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2018 tăng chậm và xếp hạng giảm so với năm 2017./.

Hà Hồng
Sign In