Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 31/05/2019 08:50:46 )

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể:

Về Nông lâm nghiệp: Công tác cung cấp vật tư, giống cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ xuân của nhân dân, tiến độ gieo trồng vụ xuân đã hoàn thành, hiện nay có cây trồng đang trong giai đoạn thu hoạch như cây thuốc lá; Công tác trồng và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, hiện nay cả tỉnh có 10.490 ha rừng đã trồng đang trong chu kỳ chăm sóc từ năm 2016-2018. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm.

Về phát triển công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 3,86% so với tháng 4/2019. Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5 ước đạt 98,3tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm năm 2019 ước đạt 477 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm 2018.

Về dịch vụ - thương mại – xúc tiến đầu tư: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2019 tăng 0,51% so với tháng trước và bình quân tăng 1,93% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2019 ước đạt 461,9 tỷ đồng, tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2.288 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 37,7 % kế hoạch năm 2019.

Về phát triển doanh nghiệp – hợp tác xã: Trong tháng 5/2019, cả tỉnh có 5 doanh nghiệp thành lập mới, 02 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Hiện nay, có 835 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trong tháng 5/2019, cả tỉnh có 02 hợp tác xã thành lập mới, 10 HTX thực hiện giải thể. Tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hiện nay là 156 hợp tác xã. Triển khai kế hoạch phát triển hợp tác xã năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách các Hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị năm 2019; xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực quản trị điều hành HTX kiểu mới; tiếp tục hỗ trợ triển khai 04 HTX mô hình năm 2018 và triển khai mới 02 HTX tham gia xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị năm 2019; hỗ trợ tư vấn vay vốn quỹ phát triển HTX tỉnh cho 05 HTX.

Về tài chính – tiền tệ: UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính- ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngành ngân hàng, qua đó thị trường tiền tệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định.

Về văn hóa, xã hội: Các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công; hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục và đào tạo tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho công tác ôn tập, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm học 2018-2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu giảm so với tháng 4/2019 như số lượng đàn gia súc, gia cầm, bên cạnh đó, bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và lây lan nhanh, trên địa bàn tỉnh, xảy ra tại 35 xã, phường; 60 thôn; 124 hộ thuộc 08 huyện, thành phố, số lượng lợn mắc bệnh 677 con, buộc phải tiêu hủy 1.099 con, tổng trọng lượng 51.507 kg; hiện nay các cấp các ngành đang tập trung chỉ đạo xử lý các biện pháp khoanh vùng dập dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Hà Hồng
Sign In