Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Toàn tỉnh đã trồng mới được hơn 6.600 ha rừng vụ năm 2019

(Cập nhật lúc: 31/10/2019 15:45:14 )

Năm 2019, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 5.735ha rừng, trong đó trồng rừng phân tán 2.235ha, trồng rừng tập trung 3.500ha. Đến nay các địa phương, đơn vị đã thực hiện được trên 6.600ha, đạt 115% kế hoạch (KH).

Cây giống được xuất vườn cấp cho người dân trồng rừng đều đảm bảo về chất lượng

Để phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2019, các vườn ươm đã chuẩn bị trên 11,9 triệu cây giống các loại. Bước vào vụ trồng rừng, các Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cơ sở đều đã cấp phát cây giống đúng theo số lượng và đảm bảo chất lượng.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã trồng được 6.614,10ha rừng, đạt 115% KH. Trong đó, trồng rừng phân tán được 3.051,17ha với các loài cây chủ yếu là Lát, Mỡ, Quế, Xoan ta, Thông, Tông dù; trồng rừng tập trung được 3.562,93ha (trồng lại rừng sau khai thác được 2.899,50ha) với các loại cây Mỡ, Keo, Quế, Bồ đề, Thông….

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm đang tiếp tục chỉ đạo các Ban quản lý CTMTPTLN bền vững cơ sở đôn đốc các chủ rừng tiếp tục trồng lại rừng ngay sau khi khai thác trắng rừng trồng; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng…/.

Hương Dịu
Sign In