Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng huy động vốn của các ngân hàng tăng trên 10% so với năm 2017

(Cập nhật lúc: 29/11/2018 09:34:38 )

Năm 2018, hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh duy trì hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp. Tổng huy động vốn của các ngân hàng tăng trên 10% so với năm 2017.

Ảnh: Giao dịch tại Chi nhánh Vietinbank Bắc Kạn

Tổng huy động vốn của các ngân hàng ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 6.740 tỷ đồng, tăng 10,19% so với năm 2017. Tổng dư nợ tín dụng 9.760 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính nợ xấu 171 tỷ đồng, chiếm 1,75% tổng dư nợ, tăng 21% so với cùng kỳ.

Trong năm, các chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai hỗ trợ các dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và các dự án cam kết đầu tư sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. Đồng thời thực hiện tốt việc ưu tiên cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020.../.

Thu Cúc
Sign In