Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổng sản lượng lương thực năm 2019 ước đạt trên 175.000 tấn

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 09:19:49 )

Với việc tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ; sự chủ động chuẩn bị về giống, phân bón và xử lý kịp thời đối với sâu bệnh gây hại nên tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 của tỉnh ước đạt trên 175.000 tấn.

Theo báo cáo từ Ngành Nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 175.432/175.000 tấn, bằng 100,2% (KH). Lương thực bình quân đầu người đạt trên 559 kg/người/năm.

Sản lượng thóc năm 2019 ước đạt 114.507tấn

Trong đó, cây lúa ruộng thực hiện được 23.212/22.400 ha đạt 104% KH, năng suất bình quân ước đạt 49,33 tạ/ha, sản lượng ước đạt 114.507/110.155 tấn, bằng 104% KH. Riêng diện tích sản xuất giống lúa chất lượng thực hiện được 4.108/3.750 ha, đạt 110% KH, trong đó có 170ha sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đạt 170%KH.

Cây ngô thực hiện được 14.374/15.000 ha, đạt 96% KH, năng suất ngô cả năm ước đạt 42,28 tạ/ha, sản lượng ước đạt 60.777/64.846 tấn, bằng 94% KH.

Năm 2019, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại như bọ rầy, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn…. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, đa số các hộ dân đã kịp thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào xử lý diện tích cây trồng bị nhiễm sâu bệnh nên không ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng lương thực của tỉnh trong năm 2019./.

Hương Dịu
Sign In