Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất

(Cập nhật lúc: 02/01/2019 14:23:19 )

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó người dân có việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống…

Mô hình cải tạo vườn hồng không hạt tại huyện Ba Bể đã phát huy hiệu quả và đã được nhân rộng

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng phân bổ nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn, thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng tập trung, hàng hóa. Đồng thời đẩy mạnh việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khoa học công nghệ, tạo động lực phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông - lâm nghiệp của địa phương. Các xã cũng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, lựa chọn chương trình, mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương mình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Trên địa bàn tỉnh, các mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất được triển khai thực hiện tập trung hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, hỗ trợ những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao nhằm khai thác thế mạnh của từng địa phương đồng thời tăng hiệu quả sử dụng đất.

Hàng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, nhất là việc đảm bảo khung thời vụ một số loại cây trồng, ngay sau khi có Quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành chuyên môn, các huyện đã nhanh chóng chỉ đạo đến phòng chức năng, các xã được thụ hưởng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất. Qua đó kịp thời thực hiện được mô hình phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.


Dự án nuôi trâu, bò sinh sản tại huyện Pác Nặm đạt hiệu quả cao, phù hợp với hướng phát triển nông nghiệp của địa phương

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2012 - 2017, bằng nguồn vốn 30a, 135 và Chương trình Mục tiêu Quốc gia, tỉnh Bắc Kạn có 180 dự án, mô hình trồng trọt; 144 dự án, mô hình chăn nuôi. Sau khi kết thúc có 112 mô hình, dự án được đề nghị tiếp tục nhân rộng, trong đó các dự án hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc, nuôi dê hoặc chăn nuôi lợn nái sinh sản và trồng cây ăn quả cam, quýt, cây ổi và cây chè... Đây đều là những mô hình đem lại hiệu quả kinh tế; các hộ tham gia mô hình, dự án đã biết thâm canh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo những tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao; thông qua kết quả mô hình, nhiều hộ dân không tham gia đã biết học hỏi, đầu tư, nhân rộng mô hình.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức để người nghèo tự lực vươn lên; phân bổ hợp lý các nguồn lực trên cơ sở ưu tiên thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; định hướng cho người dân nhân rộng các mô hình, dự án trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả tại địa phương hướng tới sản xuất tập trung thành hàng hóa…/.

Thu Cúc
Sign In