Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai các giải pháp tìm đầu ra cho cây mía

(Cập nhật lúc: 04/07/2019 08:49:28 )

Ngày 26/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 3449/UBND-KTTCKT về việc triển khai các giải pháp tìm đầu ra cho cây mía.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Chợ Mới tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Chợ Mới và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại thị trường tiêu thụ cây mía, làm cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất cây mía phù hợp với thị trường tiêu thụ. Nghiên cứu, hướng dẫn các hợp tác xã sản xuất mía sơ chế, chế biến các sản phẩm từ cây mía nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn người dân tuân thủ chặt chẽ các quy trình sản xuất, đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng cây mía.

UBND huyện Chợ Mới chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đánh giá thị trường tiêu thụ, trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá lại thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất cây mía cụ thể, trong đó xác định chỉ tiêu diện tích trồng cây mía phù hợp với khả năng tiêu thụ; tập trung chỉ đạo, tuyên truyền người dân chuyển đổi sang cây trồng khác đối với các diện tích không xác định được thị trường tiêu thụ. Vận động thành lập các hợp tác xã sản xuất mía gắn với chuỗi giá trị, chế biến, đóng gói sản phẩm tiện dụng để nâng cao giá trị của sản phẩm.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc
Sign In