Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Chương trình OCOP một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở

(Cập nhật lúc: 28/02/2020 09:00:28 )

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng chu trình hàng năm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông; hỗ trợ các tổ chức kinh tế và người dân tích cực tham gia Chương trình…, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của địa phương trong sản xuất hàng hóa.

Tính đến hết năm 2019, Bắc Kạn đã có 105 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, trong đó có 97 sản phẩm 3 sao; 08 sản phẩm 4 sao; vượt 65 sản phẩm so với mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2018 - 2020 đề ra, đạt 262,5% kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Chương trình, chất lượng hàng hóa, bao bì mẫu mã các sản phẩm từng bước được cải thiện, nâng cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Hiện nay, Bắc Kạn đã có 03 sản phẩm được cấp chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn VietGap; 11 sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn HACCP; 04 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu; 04 sản phẩm có chỉ dẫn địa lý; 07 sản phẩm sử dụng nhãn hiệu tập thể… Tỉnh cũng thành lập được Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Bắc Kạn với 89 tổ chức, cá nhân tham gia, qua đó giúp nhau liên kết, quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Chất lượng hàng hóa, bao bì mẫu mã các sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Kạn đang từng bước được cải thiện, nâng cao, phù hợp với yêu cầu của thị trường

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan song trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Năng lực quản trị, nguồn vốn của các tổ chức kinh tế còn hạn chế; việc hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến việc tiêu thụ chưa khép kín; quy mô các hợp tác xã nhìn chung nhỏ bé nên mặc dù một số sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng nhưng không đáp ứng được số lượng lớn theo yêu cầu. Hiện nay, dù một số sản phẩm có chất lượng, sản lượng tốt thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc… nhưng phải cạnh tranh về giá và thị trường với các sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nên vẫn còn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Để Chương trình OCOP tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, hiện tỉnh Bắc Kạn đang tích cực củng cố, nâng cấp các sản phẩm tham gia OCOP năm 2018, 2019 và phát triển các sản phẩm đăng ký mới năm 2020. Trong đó đặc biệt chú ý đến khâu hoàn thiện các sản phẩm theo hướng gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng và hoàn thiện bao bì mẫu mã sản phẩm; nâng cao năng lực và tái cơ cấu về tổ chức, nhà xưởng, quy trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và công tác xúc tiến thương mại của các tổ chức kinh tế  tham gia Chương trình; nâng cao năng lực bộ máy quản lý thực hiện Chương trình từ tỉnh đến huyện, xã; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trong tỉnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại ra ngoài tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các đối tác để phát triển những sản phẩm OCOP của địa phương (Ảnh: Lễ ký kết Hợp đồng hợp tác bao tiêu sản phẩm giữa Big C và 9 Hợp tác xã, hộ kinh doanh của tỉnh Bắc Kạn)

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định Chương trình OCOP là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện phát triển kinh tế khu vực nông thôn; phải lồng ghép các hoạt động của Chương trình với triển khai nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, địa phương mình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội dung của Chương trình; các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế cộng đồng; các mô hình, sản phẩm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm thành công năm 2018, 2019 và hướng dẫn cách thức phát triển, đề xuất ý tưởng các sản phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương trình của cộng đồng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị chức năng và các địa phương hiện tiếp tục xây dựng cơ cấu tổ chức và vận hành hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình OCOP từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh tế cộng đồng phát triển và thương mại hóa sản phẩm OCOP; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chu trình; điều chỉnh chu trình phù hợp thực tế tại địa phương; xây dựng và triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Chương trình, tập huấn nâng cao cho các tổ chức kinh tế đã có sản phẩm OCOP tham gia năm 2018, 2019 và các tổ chức kinh tế mới tham gia năm 2020.

Cùng với đó, công tác tư vấn hỗ trợ hoàn thiện phương án, cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh; tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị; hỗ trợ đánh giá sản phẩm, điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường… cũng được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã có kế hoạch quảng bá các sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, và các loại hình khác; tổ chức kết nối thị trường, tổ chức hội chợ cấp tỉnh, cấp huyện và tham gia các Hội chợ, triển lãm tại các tỉnh trên địa bàn toàn quốc.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Bắc Kạn sẽ tổ chức Hội nghị với các đối tác đang hợp tác với các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, bao gồm các nhà cung ứng dịch vụ đầu vào, tư vấn trong quá trình sản xuất, quản trị hợp tác xã, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm…); các đối tác tiêu thụ sản phẩm; các ngân hàng; cơ quan truyền thông để qua đó kết nối với các đối tác để phát triển những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ  của địa phương./.

Mục tiêu Chương trình OCOP năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn là:

Nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm 4 sao lên 5 sao; nâng cấp ít nhất 05 sản phẩm từ 03 sao lên 4 sao; phát triển ít nhất 36 sản phẩm mới (bình quân 4 -5 sản phẩm/huyện, thành phố) đạt 3 sao trở lên; xác định 10 - 20 sản phẩm OCOP của các tổ chức kinh tế để tham gia các chuỗi giá trị tại các địa phương.

Tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 3 - 5 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; có ít nhất 08 tổ chức kinh tế mới tham gia Chương trình OCOP năm 2020 dưới dạng tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp... (mỗi huyện ít nhất 01 tổ chức); nghiên cứu xây dựng ít nhất 02 điểm bán hàng OCOP tại các huyện, thành phố.

Thu Cúc
Sign In