Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trồng ngô vụ xuân đạt 93% kế hoạch

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 09:49:38 )

Vụ xuân 2019, toàn tỉnh có kế hoạch gieo trồng 9.000ha ngô. Tính đến ngày 19/4/2019, các địa phương đã thực hiện được 8.342ha, đạt 93% kế hoạch.

Người dân xã Cao Sơn (huyện Bạch Thông) đang chăm sóc ngô ruộng

Hiện nay, ngô ruộng đang giai đoạn 8 lá đến xoáy nõn; ngô đồi diện tích trồng sớm đang giai đoạn 3 - 5 lá. Người dân đang tích cực chăm sóc những diện tích đã trồng; làm đất để tiếp tục trồng những diện tích ngô đồi chưa thực hiện để kịp khung thời vụ.

Qua theo dõi tại các địa phương, cây ngô hiện đang có 10ha nhiễm nhẹ sâu đục thân, 16ha bị sâu ăn lá hại, 15ha có trứng sâu gai, 01ha nhiễm nhẹ bệnh lùn sọc đen. Trước tình hình sâu bệnh, người dân đã chủ động phun thuốc phòng trừ toàn bộ diện tích nhiễm bệnh./.

Hương Dịu
Sign In