Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban khối nông nghiệp

(Cập nhật lúc: 18/05/2020 11:19:13 )

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban khối nông nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, tiến độ thực hiện vụ Xuân năm 2020, tiến độ trồng rừng, công tác tái đàn lợn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (Dự án CSSP); làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao từ đầu năm.

Theo báo cáo của Ngành Nông nghiệp, vụ Đông 2019, thời tiết thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng vụ đông, sản phẩm tiêu thụ ổn định, bước đầu đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm khoai tây tại các địa phương. Tổng diện tích giao trồng cây rau màu đạt 1.483ha (100% kế hoạch), tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018.

Vụ Xuân 2020, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 8.700ha lúa (105% KH), trên 8.500ha ngô (98% KH), 750ha cây thuốc lá (88% KH), 494ha dong riềng (95% KH), 296ha lạc (110% KH), 158ha nghệ (166% KH)… Hiện nay các cây trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt. Về phát triển chăn nuôi, đàn gia súc đạt 96% KH, gia cầm đạt 113% KH; đàn lợn đạt 89% KH. Về lâm nghiệp, toàn tỉnh đã trồng được trên 1.900ha, đạt 32% KH.

Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư năm 2020 đã giải ngân được 25,807/343,5 tỷ đồng, đạt 7,5%; vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 chuyển nguồn sang đã giải ngân được 7,6/31,76 tỷ đồng, đạt 23,97%. Thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, toàn tỉnh đã có 24 sản phẩm đăng ký nâng hạng sao, 54 sản phẩm mới đủ điều kiện tham gia bình xét năm 2020. Dự án CSSP hiện đang triển khai các hợp phần theo kế hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận các đơn vị, địa phương đã có sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm; trong sản xuất nông nghiệp vụ Xuân, các huyện đều chủ động thay thế các cây trồng không thực hiện đảm bảo kế hoạch.

Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Ngành Nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp để nâng cao năng suất các cây trồng nghệ, gừng, dong riềng; đề nghị các địa phương cần tập trung chỉ đạo người dân và cơ quan chuyên môn tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời cho các cây trồng vụ Xuân, đặc biệt là những diện tích trồng lúa chất lượng cao.

Trong sản xuất vụ mùa, Ngành Nông nghiệp cần phối hợp với các địa phương rà soát lại những chỉ tiêu cây trồng để có phương án sản xuất phù hợp. Trước đề xuất của một số huyện về việc đưa giống lúa nhật (Japonica) vào sản xuất vụ mùa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định tỉnh không khuyến khích các địa phương đưa giống lúa nhật vào sản xuất vụ mùa, đề nghị các địa phương sử dụng những giống lúa thuần khác có năng suất, chất lượng cao, phù hợp hơn. Các địa phương cần chuẩn bị sớm để sản xuất vụ Đông có hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung trồng rừng hoàn thành kế hoạch giao; tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, giải ngân nguồn vốn khoanh nuôi bảo vệ rừng; Ngành Nông nghiệp cần rà soát, đánh giá khả năng tiêu thụ gỗ rừng trồng trên địa bàn.

Để phát triển chăn nuôi, các địa phương cần khoanh vùng, ngăn chặn không để dịch tả lợn Châu Phi lan rộng; tiếp tục tái đàn lợn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp tái đàn đảm bảo an toàn. Ngành Nông nghiệp khẩn trương đánh giá tổng thể tình hình phát triển chăn nuôi để có giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo mỗi xã tăng ít nhất 01 tiêu chí; huyện Pác Nặm quyết tâm có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, phấn đấu tỉnh không có huyện trắng xã nông thôn mới theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các địa phương chưa phân bổ chi tiết nguồn vốn nông thôn mới phải thực hiện ngay, thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện. Đồng chí yêu cầu hàng tháng các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình về UBND tỉnh; tập trung thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp đã được phân bổ vốn…

Thực hiện Dự án CSSP, các đơn vị, địa phương cần tập trung vào nội dung hướng dẫn thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung thành lập các HTX…/.

Hương Dịu
Sign In