Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn có 43 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông

(Cập nhật lúc: 23/08/2018 14:45:09 )

Tỉnh Bắc Kạn có 07 huyện, 01 thành phố với 110 xãthực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.Theo thống kê tính đến hết tháng 7/2018, toàn tỉnh có 43 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông.

Điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ Cẩm Giàng (Bạch Thông)

Cụ thể, đối với tiêu chí 8.1 “xã có điểm phục vụ bưu chính”,đến nay, trên địa bàn tỉnh, 108 xã đã có điểm phục vụ bưu chínhđáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương.

Về tiêu chí 8.2 “xã có dịch vụ viễn thông và internet” có 93 xã đạt. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng, triển khai lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông đến các xã, đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân. Đa số các xã đều có dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ di động mặt đất chất lượng ổn định, đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân.

Hiện nay, tỉnh có 43 xã đạt tiêu chí số 8.3 về xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. Tuy nhiên, số liệu về tiêu chí này thường xuyên thay đổi, không ổn định, do địa hình miền núi các thôn, bản cách xa trung tâm xã, công suất máy phát sóng hạn chế, phạm vi phủ sóng hẹp nên khó khăn cho việc đầu tư, nâng cấp, lắp đặt hệ thống loa.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh Bắc Kạn thực hiện đầu tư xây dựng mới 09 Đài truyền thanh xã; nâng cấp 15 Đài truyền thanh xã thuộc các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương, nguồn cân đối ngân sách tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện 4.815 triệu đồng.

Đối với tiêu chí 8.4 “xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành”, toàn tỉnh 100% các xã đạt tiêu chí này. Tỉnh đã triển khai dùng chung 01 phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đảm bảo liên thông đến 100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã. Phần mềm đã được tích hợp chức năng ký số và xác thực Chữ ký số trực tuyến. Đồng thời triển khai thuê dịch vụ CNTT đối với phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tới 146 cơ quan.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu đầu tư, triển khai thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông để đầu tư mới và nâng cấp các Đài truyền thanh xã trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề ra các giải pháp đẩy mạnh lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh./.

Thu Trang
Sign In