Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội

(Cập nhật lúc: 28/02/2019 09:25:24 )

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về Bảo hiểm xã hội (BHXH) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và bước đầu dần thay đổi nhận thức trong nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


BHXH tỉnh ký kết phối hợp liên ngành triển khai các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Trong giai đoạn 2014 - 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về BHXH; Nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng để có hướng triển khai, thực hiện phù hợp; Thường xuyên đăng tải tin, bài viết tuyên truyền về BHXH trên cuốn Bản tin “Thông báo nội bộ”, làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền qua các hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban về những văn bản chỉ đạo, những mô hình thực hiện tốt, những bất cập trong thực hiện chính sách để kịp thời tham mưu và phối hợp có giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác BHXH qua chuyên mục được thực hiện định kỳ và các chương trình chuyên sâu như: Vấn đề hôm nay, khách mời trường quay, sự kiện và bình luận, trao đổi phỏng vấn, đảm bảo các thông tin được cung cấp thường xuyên, kịp thời đến các đối tượng tham gia và nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, các ngành chức năng cũng đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH dưới nhiều hình thức như tổ chức lớp truyền thông, tư vấn trực tiếp tại các đơn vị, tổ chức đối thoại chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… mang lại những hiệu quả thiết thực. Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách BHXH với nông dân tại 02 huyện Bạch Thông và Ba Bể thu hút gần 200 cán bộ xã, thị trấn và hội viên Hội Nông dân cơ sở tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tổ chức được 08 hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT cho 1.124 cộng tác viên là cán bộ Hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh cũng đã tổ chức được 03 lớp đào tào, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho hơn 300 cán bộ, nhân viên Bưu điện làm đại lý thu BHXH, BHYT…

Các địa phương còn dành nhiều thời gian quan tâm đến các lĩnh vực khoa giáo của Đảng, nhất là lĩnh vực BHXH; Chỉ đạo ngành Tuyên giáo chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh địa phương được 2.300 lượt phát sóng về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các quy định liên quan trực tiếp đến nhân dân, thủ tục hành chính về HBXH, BHYT, BHTN; Tổ chức đối thoại, tư vấn trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn về lợi ích của việc tham gia BHXH.

Qua từng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH ngày càng được đầu tư và đẩy mạnh theo hướng gần dân “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, tạo điều kiện cho nhân dân và người lao động nhận thức sâu hơn, hiểu rõ hơn về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và tích cực, tự nguyện tham gia góp phần vào việc gia tăng số người tham gia bảo hiểm. Gần đây nhất, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật BHXH, BHYT, BHTN” đã được tổ chức hiệu quả thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo thêm kênh thông tin để người dân tiếp cận tìm hiểu pháp luật, đa dạng hóa hình thức thông tin.

Bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng đến mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Vì vậy, đưa các chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, đến được đông đảo nhân dân và người lao động không chỉ là nhiệm vụ riêng lẻ của ngành Bảo hiểm xã hội mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các ngành, đơn vị liên quan trong việc phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật về BHXH, vận động người dân tích cực và tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

Thu Trang
Sign In