Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020

(Cập nhật lúc: 31/07/2018 13:56:51 )

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh vừa xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Đây là cuộc thi do Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

Ngay sau khi cuộc thi được phát động, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương và Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, hội viên, người làm báo của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để có sự tham gia tích cực, hiệu quả vào cuộc thi.

Xuất phát từ tình hình thực tế, tỉnh định hướng tập trung quan tâm phản ánh những nội dung: Gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các tác phẩm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; việc thực hiện quy chế dân chủ, chính sách, pháp luật của nhà nước, một số quy định về chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Bài viết cần vận dụng các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý các tình huống dân vận của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể…

Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan tổng hợp các tác phẩm báo chí dự thi; tổ chức tuyển chọn tác phẩm và phối hợp gửi các tác phẩm tiêu biểu về Ban Dân vận Trung ương.Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Những tác phẩm đã được trao thưởng các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự giải, nhưng cần ghi rõ mức giải đã đạt, đơn vị và thời gian tổ chức.

Ban Dân vận Trung ương nhận bài dự thi năm 2018 từ 15/10/2017 đến hết ngày 10/9/2018, bài dự thi năm 2019 từ 11/9/2018 đến hết ngày 10/9/2019, bài dự thi năm 2020 từ 11/9/2019 đến hết ngày 31/8/2020./.

Thu Trang
Sign In