Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(Cập nhật lúc: 16/05/2019 16:30:35 )

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mang đến nhiều cơ hội phát triển và đi kèm với những thách thức không nhỏ đối với cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh

Sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT) và mạng Internet cho phép người dân tiếp cận gần hơn với chính phủ và ngược lại cho phép chính phủ quản lý và phục vụ người dân được hiệu quả hơn. Những năm vừa qua, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm Một cửa điện tử, hệ thống Cổng thông tin điện tử và hệ thống Thư điện tử công vụ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, hướng tới một nền hành chính hiện đại, một chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được xây dựng, nâng cấp bổ sung các tính năng mới và triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh tại cả 3 khối Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong năm 2018 đã có 2,2 triệu văn bản được gửi, nhận, xử lý trên hệ thống giữa các đơn vị. Qua 4 năm triển khai sử dụng phần mềm đã tiết kiệm khoảng 22 tỷ đồng chi phí văn phòng phẩm, bưu chính, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra một phương thức làm việc mới trên môi trường mạng.

Cuối năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tới 146 cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã. Đến nay, tỉnh đã cung cấp 1.887 thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở lên, từ đó góp phần minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ dịch vụ hành chính công, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được triển khai nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2016 cũng đã cung cấp trên 7.500 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị. Trung bình hàng tháng có khoảng 31.000 thư điện tử được gửi, nhận trên hệ thống. Sau một thời gian sử dụng, hệ thống thư điện tử công vụ đã phát huy hiệu quả, trở thành công cụ hữu hiệu trong hoạt động trao đổi, xử lý thông tin giữa các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử tỉnh được liên kết, tích hợp thông tin với trang/cổng thông tin điện tử của 38 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Các thông tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương được cập nhật thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các chuyên trang như: Thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công, cải cách hành chính…

Không chỉ vậy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn tác động đến mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có trang thông tin điện tử và triển khai sử dụng các phần mềm ứng dụng để quản lý, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng thư điện tử trong trao đổi, giao dịch; Ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử.

Hàng năm, tỉnh đã triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn, đưa thương mại điện tử trở thành một ứng dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, người tiêu dùng. Các doanh nghiệp nhà nước về bưu chính, viễn thông, Viettel trên địa bàn cũng phát triển các dịch vụ phục vụ các cơ quan nhà nước như dịch vụ phần mềm khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, hóa đơn điện tử, quản lý thông tin nhà trường, thời khóa biểu, quản lý nhà thuốc, dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến, dịch vụ wifi công cộng, quản lý y tế cơ sở, kê khai bảo hiểm xã hội…

Ngành y tế đã triển khai việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý, điều hành, điều trị và khám chữa bệnh thông qua sử dụng các phần mềm để đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Ngành Thuế triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung, khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế, tiết kiệm được thời gian, chi phí. Các đơn vị Kho bạc sử dụng phần mềm quản lý quỹ ngân sách nhà nước, hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước theo mô hình tập trung, thanh toán điện tử song phương, thanh toán điện tử liên ngân hàng, việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý chứng từ theo quy trình nghiệp vụ, đảm bảo bí mật, an toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì trước những ảnh hưởng và tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỉnh ta vẫn còn đang đứng trước nhiều thách thức. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn; Đầu tư kinh phí từ ngân sách cho ứng dụng CNTT còn hạn chế. Các doanh nghiệp về CNTT trên địa bàn ít, chưa đủ năng lực tham gia nhiều vào thị trường sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực này; Việc xây dựng một số cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp chưa hoàn thiện…

Để chuyển biến thách thức trở thành cơ hội phát triển, tỉnh cũng đã đề ra những giải pháp đồng bộ, sáng tạo cụ thể như: Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng, phát triển CNTT; Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng và phát triển CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Nâng cấp, phát triển, sử dụng có hiệu quả các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh, sớm đưa vào sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại địa phương nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
đầu tư phát triển về lĩnh vực CNTT của tỉnh; Sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án có nguồn vốn tài trợ quốc tế
./.

Thu Trang
Sign In