Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 31/10/2019 16:09:49 )

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 594/KH-UBND về truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hồng Nhung
Sign In